Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Vodostaj izvira Hubelj, ki preskrbuje zgornjo in del spodnje Vipavske doline, je stabilen, je povedal Igor Česnik iz Komunalno-stanovanjske družbe Ajdovščina: "Smatramo, da če bomo ukrepe, ki smo jih včeraj delno spremenili, vsi spoštovali, bi se zadeva morala iziti in bi bilo vode dovolj za uporabo."

Po novem tako velja, da je nenamenska raba pitne vode prepovedana med 18. in 23. uro. Kako je z vodooskrbo na Goriškem, je pojasnil direktor podjetja Vodovodi in kanalizacija, Borut Mozetič: "V naseljih, ki so priklopljena zlasti na manjše, površinske vodne vire, se ponekod že srečujemo z motnjami v preskrbi. Kar se tiče preskrbe iz vodnega vira Mrzlek, za zdaj ne vidimo težav, vendar je tudi tu potrebno z vodo ravnati racionalno. V nasprotnem primeru bomo soočeni z večjim številom motenj, predvsem v tako imenovanih špicah, in to zlasti v višje ležečih predelih."

Da je letos pomanjkanje vode precejšnje, kažejo tudi podatki Gasilske enote Nova Gorica, saj so gasilci lani v prvih šestih mesecih leta opravili 54 prevozov vode v najbolj odročne predele občine, letos pa že več kot 130. Prepoved namakanja, pranja avtomobilov in polnjena bazenov velja za naselja Osek, Vitovlje, Čepovan, Kromberk-Breg in naselja v spodnji Vipavski dolini, ki so priključena na vodovod Hubelj. Enako velja tudi na območju občine Kanal ob Soči. Kakšne so zaloge vode, je pojasnil vodja režijskega obrata, Vinko Medvešček: "Še kakšen teden do deset dni bi moralo še zdržati, kar je kraških izvirov. Na vodovodu Deskle - Anhovo - Močila pa je vodni vir reka Soča, in ta je še vodnata."

Upoštevanje prepovedi nenamenske porabe pitne vode na Kanalskem nadzira redarska služba.