Foto: Radio Koper
Foto: Radio Koper

Potem ko se je prve udeležila zgolj peščica domačinov - temu naj bi botrovalo slabo obveščanje - se jih je včeraj zbralo več kot 40. Njihove predloge bo zavod upošteval pri pripravi sanacijskega načrta, ki mora biti pripravljen do konca meseca.

Sedem let bo na voljo za obnovo okoli 1000 hektarov gozda, ki je večinoma v zasebni lasti. Lastniki morajo najprej pridobiti odločbo o odobritvi poseka. Vodja območne enote Sežana Boštjan Košiček pravi: "Ker so lastniki majhni, bi bilo dobro, da se združijo, ker bodo nato lažje izvedli vsa dela."

Za vse, ki obnovijo gozd, zakonodaja že zdaj določa oprostitev plačila dohodnine od katastrskega dohodka za 30 let. In kako še jim bo država pomagala? "Za večino vlaganj v gozdove mislim, da dobijo lastniki sofinancirano delo, seme, sadike, tudi material za zaščito pred divjadjo - to so vse stvari, ki imajo veliko vrednost, ki jo država pokrije iz proračuna."

Želja zavoda za gozdove je, da bi čim večji del pogorišča obnovili s hrasti. Vodja odseka za ukrepe v gozdovih Matej Kravanja: "Pa morda tudi mešanico toploljubnih javorjev in drugih sort, ki so bolj prilagojene na sušo in pomanjkanje vode. Kaj bo na voljo iz drevesnic, pa težko rečem."

Domačini si želijo tudi več brina, ki pa je - kot pove Kravanja - navezan na kmetijsko krajino, želijo pa si tudi, da sanacija ne bi uničila podobe Krasa - od markantnih dreves pa do suhozidov.