V njem bodo izvajali tudi storitev prostovoljske podpore družinam. Zavod Modri december vabi k sodelovanju prostovoljce, ki jih bodo v oktobru tudi izobraževali. Prostovoljci z zavodom sodelujejo že dobrih pet let. Po usposabljanju in redni supervizijski podpori so aktivno vključeni v podporo osebam z avtizmom in njihovim družinam. Ena najpogosteje izvajanih prostovoljskih vsebin je družabništvo, pravi direktorica omenjenega zavoda, Patricija Lovišček: "To pomeni, da se naši prostovoljci z osebami z avtizmom preprosto družijo, kakovostno preživljajo prosti čas. Mi pa posebej vabimo starše, da ni potreben poseben razlog. Želimo si, da tisti čas porabijo zase, za sprostitev, počitek, ker vemo, da si tega pogosto ne morejo privoščiti."

Prostovoljsko delo bosta narekovala čas, ki ga imajo posamezniki na voljo, in tudi želja, s katero starostno skupino bi delali. Zanje bodo organizirali in izvedli strokovno usposabljanje: "Pri usposabljanju bomo pozornost usmerili v spoznavanje avtizma, kaj avtizem je in kaj ni. Podrobno se bomo pogovarjali o prilagoditvah, ki ji take osebe potrebujejo. Pripravili bomo igranje vlog glede na posebna vedenja, ki jih imajo osebe z avtizmom: kako pristopamo, katere strategije lahko uporabimo. Posebej se bomo posvetili družinam, jih opisali. Seveda ne bomo pozabili na etiko prostovoljskega dela."

Usposabljanje bo potekalo v Kopru 14. in 21. oktobra med 9. in 17. uro. Zainteresirani, ki so pripravljeni soprispevati s svojim znanjem, izkušnjami, dobro voljo in časom, imajo čas za prijavo do nedelje, 1. oktobra, bodisi prek spletnega naslova ali FB strani Zavoda Modri december.

Zavod Modri december vabi k sodelovanju