Načrt Jadransko-jonske makroregije za zaščito morja bo podlaga za konkretne ukrepe, pri katerih države lahko računajo tudi na finančno podporo Evropske unije. Foto: Radio Koper
Načrt Jadransko-jonske makroregije za zaščito morja bo podlaga za konkretne ukrepe, pri katerih države lahko računajo tudi na finančno podporo Evropske unije. Foto: Radio Koper

Države jadransko-jonske regije se pri zaščiti morja in zalednih delov v bistvu soočajo z enakimi težavami. Pri iskanju rešitev so zato ključni sodelovanje, izmenjava izkušenj in dobrih praks ter skupno načrtovanje razvoja. Ksenija Škrilec, vršilka dolžnosti generalne direktorice Direktorata za zadeve Evropske unije. "To je prav zaradi tega dobra rešitev, ker gre od spodaj navzgor, je vključujoča, vključuje lokalne deležnike, ki potem peljejo pobude navzgor."

Po besedah državnega sekretarja na Ministrstvu za okolje in prostor Mateja Skočirja, je Slovenija pri upravljanju morja in njegovi zaščiti prehitela ostale države jadransko-jonske makroregije. "Slovenija je bila prva je v regiji, ki je sprejela Pomorski prostorski načrt, ki je lahko super referenca oziroma popotnica za kakršnakoli projektna sodelovanja."

Eden od konkretnih ukrepov bo denimo ureditev obalnega odseka med Koprom in Izolo in dodatno zaščiteno morsko območje ob ustju Dragonje. Foto: Radio Koper
Eden od konkretnih ukrepov bo denimo ureditev obalnega odseka med Koprom in Izolo in dodatno zaščiteno morsko območje ob ustju Dragonje. Foto: Radio Koper

Pomorski prostorski načrt bo podlaga za prvi skupni akcijski načrt za večjo zaščito morja. Direktor izolskega javnega zavoda za spodbujanje podjetništva Adrion Iztok Škerlič: "Letošnja osrednja tema bo priprava akcijskega načrta vseh držav jadransko-jonske regije za povečanje zaščite morja v razvojnem smislu, tako da bi ohranili biodiverziteto in s tem tudi priobalno ribištvo."

Na njegovi osnovi bodo ukrepe lahko uresničii s pomočjo kohezijskih sredstev. Marko Koprivc, državni sekretar za razvoj in evropsko kohezijsko politiko: "Zelena Evropa je seveda eden izmed ključnih ciljev v prihodnji finančni perspektivi. Nekaj več kot 800 milijonov evrov se bo namenjalo za to področje."

Prihodnje leto Slovenija prevzema dveletno predsedovanje Barcelonski konvenciji, ki bo priložnost za pospeševanje ukrepov za zaščito morja.