Foto: BoBo
Foto: BoBo

Tako srednja šola kot fakulteta bosta pripravili program praktičnega dela, ki bo prilagojen tudi potrebam bolnišnice. Dijaki zaključnih letnikov srednje zdravstvene šole se bodo lahko, če bo bolnišnica potrebovala, v klinično okolje vključili na področju nege. Starejši dijaki z mentorji opravljajo prakso v bolnišnici, je povedala ravnateljica Adelija Perne: "Naši dijaki odhajajo enkrat na teden v bolnišnico, kjer so že v pomoč. V tem primeru ne bi smelo biti nič drugače. Čaka jih praktično usposabljanje z delom, sicer je bilo to planirano januarja. Če bodo potrebe prej, bodo to opravljali prej."

Tudi na Fakulteti za vede o zdravju so študente, ki jim manjka diploma, obvestili o pozivu ministrstva za zdravje. Študente, ki bodo v prihodnjih tednih dovolj usposobljeni za vstop v klinično okolje, bodo vključili v delovni proces bolnišnic in zdravstvenih zavodov skozi obvezno klinično in praktično usposabljanje.

Tudi sicer fakulteta študente spodbuja k prostovoljnemu delu, kar tudi upošteva pri priznavanju pridobljenih kompetenc. Obenem poudarjajo, so še zapisali, da je veliko njihovih študentov zdravstvene nege, predvsem izrednih in podiplomskih študentov, že vključenih v delovni proces kliničnega okolja.