Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Na zemljevid Evropskega foruma za raziskovalne infrastrukture je umeščena zgolj peščica najboljših raziskovalnih ustanov, med njimi je koprski ZRS.

Raziskovalci koprskega ZRS-ja, ki bodo izvajali raziskavo v Sloveniji, bodo sodelovali v konzorciju 20 partnerskih organizacij iz Evrope. Doktorica Mateja Sedmak z Inštituta za družbene študije na ZRS pravi: "Sedaj ne sedimo križem rok. Smo že v pripravljalni fazi v okviru drugega pridruženega projekta, ki se imenuje Coordinate. Ta že poteka v 20 državah Evrope in znotraj tega projekta snujemo vprašalnike, ki jih bomo potem uporabili v 25-letni raziskavi."

Raziskovalci bodo v prihodnjih letih morali poiskati vzorčne skupine, jih anketirati in podatke analizirati za nacionalno raven. Zato je trenutno v projekt vključenih šest raziskovalcev, v prihodnje, ko bodo začeli izvajati raziskavo, pa jih bo več: "Tukaj bo vključen vzorec iz cele Slovenije. V vsaki družini bo treba vzpostaviti zaupanje, ker se moramo zavedati, da se bo morala družina zavezati, da bo v raziskavi vztrajala 25 let."

Raziskovalci so že navezali stike s pristojnimi ministrstvi in strokovnjaki, ki se ukvarjajo z blaginjo otrok v Sloveniji. Vsi se veselijo rezultatov tako obsežne študije o odraščanju otrok v digitalni Evropi, saj opažajo na tem področju velik manko. Tako pridobljeni podatki so nujni za dobro zastavljene javne politike, ki zagotavljajo boljše življenje otrok.