Foto: Primorske novice
Foto: Primorske novice

VALENTINA KOBAL
Mati šestih otrok, učiteljica in predana prostovoljka pooseblja duh prostovoljstva v »koronačasu«.
Novogoričanka Valentina Kobal zagotovo ne sodi v tisto skupino državljanov, ki epidemijo preživljajo na kavču. Je mati šestih otrok, učiteljica razrednega pouka in prostovoljka novogoriškega Rdečega križa. Dopoldanna daljavo poučuje drugošolce, potem še svoje otroke, nato pa odide na osemurno izmeno kot bolničarka - prostovoljka v šempetrsko bolnišnico. Tam paciente, ki pridejo na urgenco, prijazno usmerja do pravih vrat. Valentina Kobal poosebljavse prostovoljce, ki v tem napornem in neprijaznem času nesebično pomagajo v bolnišnicah in domovih za ostarele.

NEŽA KRAVOS
Predsednica Društva mladih Slovencev v Italiji, ki nagovarja mlade k aktivnejši vlogi v narodni skupnosti.
Neža Kravos je predsednica Društva mladih Slovencev v Italiji DM+, ki spodbuja mlade k aktivnejši vlogi v narodni skupnosti. Društvo je nastalo pred dobrim letom, registrirali so ga v Špetru v Benečiji, kar ima nedvomno simbolen pomen za Slovence v Italiji. V društvu so si zastavili cilj, da mladim ponudijo orodja, znanje in motivacijo za samostojno delovanje v okolju, v katerem živijo, ali pa za delovanje v okviru društev. Delavnic, predavanj in dogodkov se je do danes udeležilo več kot 200 mladih iz vseh treh pokrajin, v katerih živijo Slovenci v Italiji. Delovanje skupine ni prekinila niti pandemija, mladi so zelo aktivni na družabnih omrežjih in na spletu.

IGOR SAKSIDA
Spodbujevalec branja na drzen način mladim približuje klasično literaturo.
Dr. Igor Saksida, profesor na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in Kopru, je najvidnejši raziskovalec mladinske književnosti mlajše generacije in velik spodbujevalec branja. Je avtor številnih učbenikov tertudi novih literarnih izborov, v katerih skuša mladim na drzen način, z rapom, približati klasično poezijo. Tako je pred leti nastala Kla-kla-klasika za najstnike, prav pred kratkim pa še Repki za najmlajše. Skupaj z Rokom Trkajem ter ilustratorjem Igorjem Šinkovcem so naredili igrivo knjigo, ki je lahko v veselje vsej družini. Knjiga za branje, petje in igranje!

SUZANA TODOROVIĆ
Navdušena raziskovalka je istrska narečja zbrala v dvojezičnem Istrskobeneškem jezikovnem atlasu.
Dialektologinja Suzana Todorović je jeseni dokončala in predstavila že drugi del zajetnega dvojezičnega Istrskobeneškega jezikovnega atlasa severozahodne Istre, ki mu bo sledil še tretji. V njem navdušena raziskovalka slovenskih initalijanskih istrskih narečij dokazuje, da v obmorskih krajih avtohtono prebivalstvo govori istrobeneščino, zato tane bi smela biti umeščena na zemljevid slovenskih narečij. Bogata izdaja, ki nazorno kaže, kako se istrobeneški govor spreminja in do kod sega.

Kdo bo Osebnost Primorske meseca novembra 2020?
Valentina Kobal
Neža Kravos
Igor Saksida
Suzana Todorovič