Osrednji avtobusni postaji v Kopru tik ob železniški postaji, ki ima že več let nespremenjeno podobo, se obeta prenova. Vrednost naložbe je ocenjena na okrog milijon dvesto tisoč evrov. Foto: Radio Koper
Osrednji avtobusni postaji v Kopru tik ob železniški postaji, ki ima že več let nespremenjeno podobo, se obeta prenova. Vrednost naložbe je ocenjena na okrog milijon dvesto tisoč evrov. Foto: Radio Koper

Obstoječe prometne površine na glavni avtobusni postaji v Kopru zraven železniške postaje so razpokane, dotrajana je tudi oprema kot so klopi in čakališča. Postaja nima pokritih peronov, ne razpolaga s prostorom za zadrževanje potnikov in voznega osebja ter nima sanitarij.

Glavna avtobusna postaja je vstopna točka v samo mesto, pa tudi stičišče številnih lokalnih, primestnih, regionalnih ter mednarodnih povezav, zlasti z Italijo in Hrvaško. V zadnjih letih narašča tudi število potnikov. Nekateri med njimi pogrešajo predvsem informacije o voznih redih.

Obnova, ki jo načrtuje koprska občina, obsega preplastitev celotne površine avtobusne postaje, zamenjavo robnikov, ureditev peronov in postavitev nadstrešnice, obnovo dotrajane opreme ter dopolnitev in prilagoditev talne prometne signalizacije. Z obnovo naj bi tako zagotovili ustrezne infrastrukturne pogoje za trajnostno mobilnost. Vrednost naložbe je ovrednotena na okrog milijon dvesto tisoč evrov. Občino v prihodnjih mesecih čakajo postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Tjaša Lotrič