Stavba večstopenjske šole Josipa Pangerca v Dolini pri Trstu. Foto: Radio Koper
Stavba večstopenjske šole Josipa Pangerca v Dolini pri Trstu. Foto: Radio Koper

Novo šolsko leto se je začelo tudi za približno 4.500 učencev in dijakov v šolah s slovenskim učnim jezikom sosednje Furlanije Julijske krajine. Z vpisom so zelo zadovoljni v špetrski dvojezični šoli, saj je večji od lanskega, medtem ko ponekod že občutijo manj številno generacijo otrok. Narodnostno mešana sestava v razredih ostaja.

V večstopenjski šoli v Dolini, ki združuje 4 slovenske vrtce, 6 osnovnih in eno nižjo srednjo šolo, to je predmetno stopnjo osnovne šole v Sloveniji, so začeli s polnimi jadri. Ravnateljica : "Optimisti smo, ker se je novo šolsko leto, v glavnem, začelo z vsem osebjem. Vse je steklo tako, kot bi moralo."

Tudi letos imajo učence iz povsem italijanskih družin, kar zahteva dodatno izobraževanje pedagoških delavcev, priznava ravnateljica Premolinova: "Uporabljajo take didaktične prijeme, ki so najbolj primerni za to, da tudi italijansko govoreči otroci napredujejo in da se slovenskega jezika naučijo."

V Dolini bodo znova sodelovali v programu ohranjanja kulturne dediščine, letos v poklon 140-letnici domačega kulturnega društva Valentin Vodnik, kar otroke navdušuje. Profesor Boris Pangerc: "Prenašajo tradicijo iz preteklosti v sedanjost in v prihodnost. Potem tudi zelo radi sodelujejo in so pri vsej stvari tudi zelo ustvarjalni."

Vsi že imajo tudi učbenike, ki jih zagotavlja slovensko ministrstvo za šolstvo, za njihovo pot do uporabnikov pa neutrudna pedagoška svetovalka Andreja Duhovnik.

Prispevek Mirjam Muženič: