Obrat družbe Kolektor CPG ob Soči, kjer razdelijo rečni prod v različne vrste peska oziroma gramoza. Foto: Mariša Bizjak/Radio Koper
Obrat družbe Kolektor CPG ob Soči, kjer razdelijo rečni prod v različne vrste peska oziroma gramoza. Foto: Mariša Bizjak/Radio Koper

Gradbeno podjetje Kolektor CPG želi v obratu separacije Doline pri Tolminu, ki je tik ob Soči in na območju Natura 2000, namestiti drobilec za predelavo gradbenih odpadkov, načrtuje pa tudi premično asfaltno bazo. Agencijo za okolje je podjetje zaprosilo za okoljevarstveno dovoljenje za širitev dejavnosti. Temu nasprotuje civilna pobuda vaščanov Dolj in Gabrij, dveh vasi na nasprotnem bregu reke Soče, ki je zbrala več kot 70 podpisov in pripombe že poslala na ARSO. V Kolektorju CPG menijo, da je nejevolja zgolj posledica pomanjkanja informacij. Dokumenti so sicer javno objavljeni na straneh Občine Tolmin in ARSO, čas za oddajo pripomb pa je še do 17. julija.

Separacijo Doline so zgradili v začetku osemdesetih zaradi predelave kakšnih 100.000 ton gramoza letno, ki ga črpajo iz Soče in njenih pritokov, da ne bi poplavljali. Separaciji z betonarno želijo zdaj v podjetju Kolektor CPG dodati predelavo gradbenih odpadkov - predvidoma 220 ton na uro, a največ 60.000 ton letno.

Prebivalce Dolj in Gabrij pa že zdaj motita hrup in prah, pravi zastopnik civilne iniciative : "Če se malo dvignemo nad vas Dolje, se lepo vidi zaprašenost celotnega območja okrog separacije. Zanimivo je to, da je sama separacija otoček sredi Nature 2000. Hrup je od 6. ure zjutraj do 22. ure zvečer."

V Kolektorju CPG mirijo, da bo šlo za predelavo nenevarnih odpadkov, ki jih je treba reciklirati, da ne bi pristali na črnih odlagališčih. Smiselno je, da se jih predela čim bliže mestu nastanka in s tem zmanjša tovorni promet, še dodajajo.

Da predelava gradbenih odpadkov in asfaltna baza, sploh z vzponom turizma, ne sodita v prostor ob Soči, meni tudi solastnik kampa Gabrje Sergej Čujec: "Kot padalec vidim to cestno bazo iz zraka. To je res grdo videti, zajeda se v Soško dolino. To je res velik projekt in mislim, da bi morala tukaj širša javnost sodelovati, Občina Tolmin, pa se ni nič zgodilo. Za manjše stvari se pa komplicira in padejo lepi projekti."

Kot denimo brv čez Sočo nedaleč proč od separacije, za katero prav agencija za okolje ni dala soglasja, češ da gre za poplavni log, ki je pomembno zatočišče ptic.

Prispevek Mariše Bizjak: