Spomnimo se, da so blizuzvočnice tiste besede, ki imajo podoben zapis, njihovi pomeni pa se razlikujejo. Foto: Zasebni arhiv
Spomnimo se, da so blizuzvočnice tiste besede, ki imajo podoben zapis, njihovi pomeni pa se razlikujejo. Foto: Zasebni arhiv

Prvi par besed, ki ga bomo danes obravnavali, je "drobnica in drobovina". Fran razlaga besedo "drobnica" kot necepljeno hruško, češnjo ali njun sadež. Na primer: Punca je pojedla kisle drobnice. Drugi pomen drobnice je ovce in koze. Na primer: Pastir pase drobnico.
Kaj pa je drobovina? To pa je užitno živalsko drobovje oz. drobovje sploh. Na primer: goveja drobovina, odstraniti drobovino iz ribe.

Poskusite utemeljiti, ali je v naslednji povedi uporabljena ustrezna oblika blizuzvočnic. "Lovci so dobili obvestilo, da drobnica živali zaradi vsebnosti strupenih snov ni več užitna." Tukaj gre za živalsko drobovje, se pravi, da uporabljena beseda drobnica ni ustrezna in jo moramo zamenjati z besedo "drobovina". Pravilno bi torej bilo "Lovci so dobili obvestila, da drobovina živali zaradi vsebnosti strupenih snov ni več užitna.

Naslednji par blizuzvočnic je "korekten in konkreten". Korekten pomeni tak, ki je v skladu z določenimi normami ali pravili; ustrezen oz. primeren. Na primer: David je bil zelo korekten do nje, hkrati je bil tudi zelo prijazen.

Konkreten pa označuje s čuti zaznaven, predmeten, stvaren oz. jasen, nazoren. Na primer: Pisal je o konkretnem svetu, ne o fantazijskem.

Poskusimo na primeru povedi še enkrat utemeljiti, če je blizuzvočnica uporabljena pravilno. "Cenimo vsak vaš prispevek in spoštujemo konkretno poročanje vsakega od vaših sodelavcev." V konkretnem primeru bi morali uporabiti besedo "korektno", saj gre za pravila in norme pri poročanju, ne pa za predmetnost in stvarnost, o kateri poročajo.

Tokratno besedilo je pod mentorstvom doc. dr. Jane Volk z Oddelka za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem pripravil Vladimir Ponkratov, študent študijskega programa Slovenistika. Jezikovna vprašanja lahko pošljete na e-naslov: slovenistika@fhs.upr.si.