Foto: ZRC SAZU
Foto: ZRC SAZU

Slovar slovenskih frazemov navaja, da besedna zveza "kot kmečka nevesta" opisuje nerodno žensko, ki se obnaša plaho in boječe ali pa se počuti v zadregi oziroma sramežljivo v družbi. Vendar naj vas beseda nevesta ne zavede, saj je frazem lahko uporabljen tako za žensko kot za moškega. Kot na primer: "Tako samozavestno je govoril, kako se bo na današnjem sestanku uprl svojemu šefu, a na koncu se je branil kot kmečka nevesta."

Poleg besede nevesta pa obstajata tudi podobni, morda bolj žaljivi prispodobi, to sta "kmečka butara", ki opisuje nerodno oziroma okorno žensko, in "kmečka bunka" – debela, nerodna ženska. Tudi primerjava "kot kmečka nevesta" ima več različic in jo lahko uporabljamo z različnimi glagoli – braniti, držati se, sramovati se kot kmečka nevesta. Na primer: "No, daj, sprosti se malo, odkar se je zabava pričela, se držiš kot kmečka nevesta." Ali: "Kaj se sramuješ kot kmečka nevesta? Če bi bila jaz ti, bi bila zelo ponosna nase!"

Tokratno besedilo je pod mentorstvom doc. dr. Jane Volk z Oddelka za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru pripravila Katarina Mihelič, študentka Medkulturnega jezikovnega posredovanja. Jezikovna vprašanja lahko pošljete na e-naslov: slovenistika@fhs.upr.si.

Prisluhnite oddaji Kotiček za jeziček, v programu Radia Koper vsak četrtek, ob 07.30.