Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Duševno zdravje je eden temeljnih stebrov zdravja in blagostanja vsakega posameznika in njegovih bližnjih. Epidemija je razkrila vse tisto, na kar stroka opozarja že dolgo, pravi psihiatrinja Mojca Drnovšek: "Najhujšo in največjo neenakost predstavljajo viri pomoči. Ne glede na to, kako majhna je Slovenija, ni lahko prehodna. Do najbližje ambulante, psihiatra, ima človek lahko tudi nekaj ur vožnje. Sistem mora biti takšen, da ljudje lažje pridejo do njega oziroma da lahko pridemo bliže mi."

Tudi dobro duševno stanje je pomemben del zdravja ljudi. Foto: Radio Koper
Tudi dobro duševno stanje je pomemben del zdravja ljudi. Foto: Radio Koper

Sistem je kadrovsko in programsko podhranjen. Manjka specialistov, pedopsihiatrov, kliničnih psihologov in psihiatrov. Neurejena sta sistemsko financiranje specializacij in področje psihoterapije, čakalne dobe so nedopustno dolge. Pobudnica prvega organiziranega Programa za duševno zdravje MIRA, zdravnica Jožica Maučec Zakotnik, opozarja še: "Nezadostne so tudi kadrovske kapacitete šolske svetovalne službe, programi in opolnomočenost šolskih strokovnih delavcev. Izzivi, s katerimi se soočajo mladi, nedvomno terjajo reformne spremembe."

Zakon o duševnem zdravju je bil sprejet že pred leti, toda stagniral je predolgo. Kot pravi Jožica Maučec Zakotnik, žal v kratkem času od ustanovitve programa MIRA tako še ni bilo mogoče zapolniti velike vrzeli, ki je nastala pred tem. Toda naredili so nekaj bistvenih korakov: "Do konca letošnjega leta bo vzpostavljenih 25 centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov od skupaj načrtovanih 28. V načrtu je tudi odprtje 19 centrov od skupno 25 za duševno zdravje odraslih. "

Kadrovska zasedba teh centrov še ni optimalna, a daje ustrezen okvir za razvoj mreže služb, ki bodo omogočale večjo dostopnost pomoči v lokalnih okoljih.

Duševno zdravje je bila tudi tema svetovalne oddaje: