Foto: Radio Koper/Mariša Bizjak
Foto: Radio Koper/Mariša Bizjak

Digitalna pismenost je postala enako pomembna kot bralna pismenost, poudarja predsednica Medobčinskega društva invalidov Krn Dragica Rovšček: ʺOmogoča boljšo obveščenost, lažjo komunikacijo, večjo neodvisnost, bolj kakovostno življenje.ʺ

Še bolj kot računalniki starejše zanimajo pametni telefoni, ugotavlja njihov učitelj Edi Strosar: ʺOni bi želeli komunicirati preko vibra, whatsappa, veliko zanimanja je za elektronsko pošto. Največja ovira je, da imajo nek strah pred novimi tehnologijami, najprej je treba ta strah premostiti, potem pa gremo izredno počasi naprej.ʺ

Zato sta se za tečaj odločili tudi Lelja Jeram in Vesna Šuligoj. ʺZadovoljna sem, a kar se tiče računalnika, bo treba pa še veliko vaje,ʺ pravi Lelja. ʺSaj danes mi je šlo še najboljše. Poiščeš slike, povečaš,ʺ pa ugotavlja Vesna, ki ima hudo okvaro vida. A možne so številne prilagoditve, pojasnjuje Strosar, sicer zaposlen na Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Nova Gorica. ʺRačunalnik mora biti dokaj nov, saj starejši nima vseh teh možnosti prilagoditev, ker enostavno ni dovolj zmogljiv, da bi sprocesiral sintezo govora, povečavo ali kaj drugega.ʺ

Država slepim in slabovidnim sicer omogoča tudi sofinanciranje nakupa novega telefona, računalnika, tablice in drugih pripomočkov, za izobraževanja vseh skupin pa skrbijo tudi v enoti Ljudska univerza na Posoškem razvojnem centru, pojasnjuje svetovalka Patricija Rejec: ʺTrenutno imamo že razpisane tečaje za jesen, torej od začetnih 60-urnih, nadaljevalnih, kombiniranih, tako za računalnik, telefon, digitalno fotografijo, pa krajše delavnice. Stalno poteka tudi individualna podpora, če jo kdo potrebuje.ʺ Vse to povsem brezplačno.