Foto: Claudio Del Giusto (Društvo Aeroklub OLCP)
Foto: Claudio Del Giusto (Društvo Aeroklub OLCP)

Do konca stoletja bomo za zaščito Pirana pred visokimi plimami morali vložiti 100 milijonov evrov, ocenjujejo strokovnjaki in pozivajo k hitrejšemu ukrepanju.

Slovenska obala je po zadnjih opravljenih meritvah iz leta 2009 za skoraj sedem kilometrov daljša od najpogosteje uporabljene dolžine 46,6 kilometrov. V eni od raziskav jo je izmerila dr. Nataša Kolega iz podjetja Rubin Geoinformatika. Med drugim pojasnjuje: "Obalno linijo se najpogosteje meri po srednji višini plime. To je črta, ki je v naravi dobro vidna. Upoštevani so bili vsi pomoli in valobrani, ki so do dna, torej niso plavajočo oziroma na pilotih. In tako je bila obalna linija izmerjena v dolžni 53,5 kilometra."

Dviganje gladine morja: Ukrepati je treba takoj