Foto: InnoRenew COE
Foto: InnoRenew COE

Države članice so namreč sprejele Evropski zeleni dogovor, ki določa pot, s katero bo Evropa do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina. V njem je predstavljena nova, trajnostna in vključujoča strategija za rast, katere cilji so spodbuditi gospodarstvo, izboljšati zdravje in kakovost življenja ljudi ter poskrbeti za ohranitev našega življenjskega okolja. Evropski zeleni dogovor je tako strategija za preobrazbo EU v pravično in uspešno družbo s sodobnim, konkurenčnim in zelenim gospodarstvom, ki bo do leta 2050 izničila neto izpust toplogrednih plinov in odpravila produkte, ki jih ni mogoče reciklirati.

Les

Les je strateška surovina in je, poleg vode, naš edini naravno obnovljiv vir. Poleg tega les pomembno prispeva k sonaravnemu razvoju in blaži posledice podnebnih sprememb. Drevo med rastjo enega kubičnega metra lesa absorbira več ogljikovega dioksida, kot ga proizvodnja lesa na en kubični meter proizvede

Katere probleme naslavljajo v InnoRenewu? Dr. Andreja Kutnar odgovarja: "Ukvarjamo se z raziskovanjem, kako les uporabiti za zdravo grajeno okolje. Danes, ko živimo v obdobju, ko moramo znižati okoljske vplive, je izredno pomembno, da tudi stavbe, v katerih preživimo 80 % našega časa, naredimo bolj zelene. Včasih pozabimo, da te stavbe uporablja človek. V bistvu pa je človek tisti, ki se mora v stavbah počutiti dobro. Na Innorenew osrednje raziskovanje poteka na področju, kako grajeno okolje vpliva na zdravje človeka, kako človek okreva po stresnih dogodkih v teh različnih okoljih ob hkratnem zavedanju in iskanju rešitev, da je raba energije v teh stavbah čim manjša."

Neizkoriščene možnosti so predvsem pri rabi lesa v farmacevtski in prehrambni industriji.

Dr. Andreja Kutner

Ursula Von der Leyen je ob začetku mandata izrazila željo, da bi Unija postala vodilna v krožnem gospodarstvu. Poudarila je, da to ni le okoljski oziroma gospodarski projekt, pravi, da gre za nov kulturni projekt za Evropo. Tudi na inštitutu Innorenew poudarjajo pomen interdisciplinarnosti, torej povezovanja znanosti in gospodarstva v mednarodnem okolju.

Les je pomemben del naših domov. Foto: Deta-CO Ribnica
Les je pomemben del naših domov. Foto: Deta-CO Ribnica

Kako se vključenost različnih profilov, različnih sfer kaže pri njihovem delu? "Danes se vsi zavedamo, da je treba v sodelovanje med industrijo in akademsko sfero, o katerem sicer govorimo že dalj časa, umestiti še kreativni sektor. Interdisciplinarnost se sliši enostavno in modno, pa ni tako enostavna. Na InnoRenew imamo pod eno streho tako lesarje kot gradbince, arhitekte, kemike, informatike, psihologe in še koga ... Ključna težava, s katero se moramo soočiti, je, da se sektorji med seboj razumejo, discipline med seboj povežejo in skupaj najdejo izziv. Mi se dnevno trudimo interdisciplinarno izvajati raziskave in nam to kar uspeva. Trudimo pa se, da bo naslednja hiša, ki jo bomo zgradili, zgrajena z zgolj slovenskimi proizvodi. Pomembna je namreč tudi podpora lokalnega gospodarstva pri njegovem razvoju."