Foto: Radio Koper/Tjaša Lotrič
Foto: Radio Koper/Tjaša Lotrič

Marezige so prvič omenjene v koprskem statutu iz leta 1423, kraj pa se od začetka 16. stoletja redno pojavlja na tedanjih pomembnejših zemljevidih. To je nekaj navedb iz poglavja o izvoru imena Marezige, ki ga v monografiji, posvečeni istrskemu kraju, opisuje dr. Darko Darovec.

Zgodovinski pregled od padca Beneške republike do konca druge svetovne vojne pa je zbral zgodovinar Salvator Žitko: "Sam sem bil presenečen, da je v drugi polovici 19. stoletja to vaško življenje ne le v ekonomskem pogledu, ampak tudi v društvenem pogledu pognalo take korenine, da je bilo tako živahno, da je bil ta utrip neverjetno prisoten. Ni slučaj, da zlasti po osamosvojitvi občine Marezige govorijo o trdnjavi slovenstva v slovenski Istri."

Nacionalna zavest je bila v kraju izjemno prisotna, dodaja Žitko: "Po prvi svetovni vojni je ta dežela doživela italijansko zasedbo in s pojavom fašizma tudi nasilje, teror, kar je vodilo do upornih dejanj."

Foto: Radio Koper/Tjaša Lotrič
Foto: Radio Koper/Tjaša Lotrič

Monografijo, ki je izšla pod okriljem koprske založbe Libris, občine in Krajevne skupnosti Marezige, je uredila Adelina Pahor, obenem avtorica poglavja o starih šegah in zdravstvu: "Ni le zgodovina Marezig, ampak celoten okvir, vsi pomembnejši dogodki, ki so zaznamovali Istro in naše ljudi v njej."

V delu so tudi dokumenti iz škofijskih arhivov v Kopru in Trstu, ki jih je o župniji Marezige zbral Martin Šuštar: "Večina arhivskega materiala je prvič predstavljena, prvič prevedena."

Zadnji del je prikaz današnjega življenja v vasi, ki ga bogatijo društvena dejavnost in dogodki, v katere so vključeni tudi mladi, poudarja učiteljica zgodovine na šoli v Marezigah, Petra Trošt: "Se mi zdi, da to je tisto, kar Marezigam daje čar, kar jih postavlja na plan."

Predvsem pa je to kraj, kjer se ljudje zavedajo svojih korenin in so ponosni na svojo zgodovino, so ob predstavitvi v Kulturnem domu dodali avtorji monografije.