Foto: ŠOUP
Foto: ŠOUP

Pirjevec, ki prihaja iz Študentske organizacije Univerze na Primorskem (ŠOUP), si je izkušnje v zagovorništvu študentov nabiral v slovenskem prostoru. Po več letih predsedovanja odboru za obštudijske in interesne dejavnosti Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) je v preteklem mandatu opravljal tudi funkcijo predsednika ŠOS. Absolvent mednarodnih odnosov je dejaven tudi zunaj študentskih organizacij, kot nam je povedal, trenutno opravlja tudi delo člana sveta Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS). "Občutki so zelo dobri, z ekipo smo zelo veseli, da nam je uspel ta podvig in komaj čakamo, da začnemo z delom."

Primopredaja bo potekala konec meseca na Dunaju. "Letošnja primopredaja je pomembna, posebna v tem, da se menjajo praktično vsi razen enega člana izbršnega odbora, zato je nujno, da se posle, izkušnje in priporočila prenesejo natančno in z odgovornostjo, da bo delo nemoteno teklo."

ESU je krovna evropska študentska organizacija, ki predstavlja kar 45 nacionalnih organizacij iz 40 držav. Gre za organizacijo, ki zagovarja študente in njihove pravice na številnih ravneh. Je relevanten partner za ustvarjanje politik na evropskem nivoju. Člani izvršnega odbora ESU so pogosto vključeni v snovanje, oblikovanje politik na ravneh vseh teles evropskega parlamenta, Evropske Unije, Evropske komisije, Sveta Evrope, Unesca in ostalih relevantnih evropskih organizacij.