Z novim letom lahko upravičenci uveljavljajo znižano trošarino za gorivo, ki se uporablja za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije ter vozil, prirejenih za prevoz čebeljih panjev, že ob samem nakupu goriva. Zadnjih dvajset let je bilo namreč drugače: pravico do vračila plačane trošarine za gorivo so morali kmetje uveljaviti s predložitvijo zahtevka. Praksa bo pokazala, ali je nov način boljši in ugodnejši. Tjaša Škamperle se je o tem pogovarjala s svetovalcem za kmetijsko tehniko pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ljubljana, Marjanom Dolenškom.

Gorivo za kmetijsko mehanizacijo