Foto: Facebook
Foto: Facebook

Jožko Silič se je rodil leta 1927 v Biljah v številni družini, narodno zavedni in zapisani slovenstvu. Med partizane je vstopil kot 17-letni fant in bil borec Kosovelove brigade. Zdaj še zadnji živeči. Knjiga Bil sem slovenski partizan prinaša spomine iz ranega otroštva do pozne starosti. Uredil jo je zgodovinar dr. Branko Marušič. Partizanska literatura ima več zvrsti, Siličevo uvrščamo med spomine na vojna leta. Današnji časi so prepolni tudi neupravičenih kritik partizanskega boja, pravi dr. Marušič: "Nedvomno je to privrelo tudi Jožku Siliču, da je hotel povedati svojo zgodbo in je rekel: 'Nekaj je tiščalo, nekaj je bilo v meni in zahtevalo, da sem vzel pero v roko in povedal svojo resnico o teh dogodkih, ki sem jih doživljal'. Spomini so zelo dragoceni."

In dodaja, da napisane spomine Jožka Siliča odlikujeta odličen jezik in tekoča pripoved. Živi pa ostajajo tudi med potomci. Vnuk Matjaž Nemec jih je spoznaval celotno otroštvo: "Moram reči, da je to en pomemben kamenček v mozaiku lastne identitete. Pri tem ne mislim samo posameznikove, ampak kolektivne. Vedno sem ga dojemal kot pripovedovalca nekega časa, nekega obdobja, ki je dejansko zaznamovalo slovenski narod in Primorce še posebej."

Spomini Jožka Siliča so brez dvoma dragocen prispevek k vedenju in razumevanju dogajanja, še posebej v primorskem prostoru, ki ga je zaznamoval fašizem. Kot je zapisal avtor, fašizem ni bil premagan, bil je le pregnan.