Foto: Radio Koper
Foto: Radio Koper

V prizadevanjih za medgeneracijsko sožitje je izredno pomembno, da otroke čim prej naučimo soočati se s starostnimi spremembami in boleznijo. V tem duhu je nastala otroška knjiga 'Dedek me ne pozna več', ki spodbuja in krepi zavezništvo med generacijami. "Zgodba otrokom približa Alzheimerjevo bolezen, ki prinaša številne spremembe v vedenju starostnikov. Otroci se poistovetijo z osemletno Emo, ki opisuje spremembe v dedkovem vedenju v sedanjem času. Mladi bralci se zato vživijo v pripoved in sami začutijo njeno radost in zaskrbljenost, nemoč in veselje. Z vživljanjem v čustveni svet vrstnikov se otroci naučijo izražati čustva in, kar je še pomembneje, razvijejo sočutje do drugih," pove avtorica Nina Novak Kerbler.

Knjiga je opremljena z razumljivimi osnovnimi podatki o Alzheimerjevi bolezni in tudi iztočnicami za starše ter ostale, ki berejo skupaj z otrokom.

Dedek me ne pozna več