Anton (Ante) Gerbec je bil politični in narodni delavec, ki se je rodil 25. julija 1892. Bil je pobudnik jezikovnega krožka Odvada v Trstu. Ustanovni občni zbor je bil 6. aprila 1922 v Delavskem konzumnem društvu pri Sv. Jakobu v Trstu.

Namen društva je bilo »spopolnjevanje in čiščenje slov. knjižnega jezika vseh slovničnih nepravilnosti in dvoumnosti za dosego končnega smotra: »En narodni jezik slovenski!«

Gerbec je sestavil deset Slovenskih zapovedi in krožek jih je izdal na dopisnici, članov je bilo od 30 do 40, zbirali so se tedensko, imeli izkaznice, plačevali članarino in pobirali po 5 stotnik kazni od tistih, ki so uporabljali tujke. Krožek je deloval do Gerbečeve konfinacije. Vir: Primorski biografski leksikon

O programu krožka in o razmerah, v katerih je deloval, se je Smilja Baranja pogovarjala s prof. Marijo Pirjevec Paternu.