Z vročega asfalta
Prizor z istrskega kolesarskega maratona. Foto: Radio Koper

Zaradi trendov zdravega načina življenja in vedno večje gneče v mestih se število kolesarjev v prometu močno povečuje, s tem pa tudi njihov vpliv na promet. Kultura vožnje, upoštevanje prometnih predpisov in uvidevnost kolesarjev pa so pogosto na precej nizki ravni. Na to kažejo tudi podatki o nesrečah, ki jih lahko spremljajo precej resne telesne poškodbe.Nekaj nasvetov za varnejše kolesarjenje je pripravil , predsednik Kolesarskega društva Raketa.

"Kjer so na voljo, se je treba voziti po kolesarskih stezah, po desnem pasu. Če se vozimo vzporedno, po cesti, smo v prekršku. Ponekod so steze urejene enosmerno na nasprotnih straneh ceste. Pomembno je, da smer vožnje upoštevamo.

Pogosto je problematična tudi vožnja po območju za pešce. Sicer je dovoljena, razen kjer je to prepovedano, vendar je v primeru večje gostote pešcev uvidevno sestopiti s kolesa in ga potiskati ob sebi, ne pa vijugati med pešci, kar je nevarno za vse udeležence. Prepovedana je tudi vožnja po pločnikih, razen, ko je ta posebej urejen za mešan promet pešcev in kolesarjev.

Prekršek kolesarja je tudi nenadno prečkanje ceste na prehodu za pešce in nasploh vožnja po njem. Kjer cesto prečka kolesarska steza, je to ustrezno označeno in je prečkanje dovoljeno brez sestopa, vendar s previdnostjo in hitrostjo približevanja, ki omogoča voznikom motornih vozil varno ustavljanje. Pogosto konflikt med udeleženci v prometu povzroča tudi vzporedna vožnja kolesarjev po cesti, ki ni dovoljena.

V temi ali ob slabši vidljivosti je obvezna tudi uporaba luči in odbojnikih stekel. Čelada od 14. Leta naprej ni obvezna, je pa nujna. Hujše poškodbe kolesarjev so namreč pretežno povezane z glavo, statistika pa kaže, da čelada ob zmernih trkih prepreči najhujše. Navsezadnje ne glede na odgovornost za nesrečo, krajše vedno potegne šibkejši udeleženec.

Kolesarjev nas je vedno več, s tem pa se povečuje tudi odgovornost v prometu. Prepogosto se obnašamo preveč samovšečno in arogantno do drugih. Spremenimo navade, upoštevajmo pravila in s tem prispevajmo k varnosti, in strpni varni uporabi površin skupaj z drugimi udeleženci."

Rubrika Prometni drobnogled je del oddaje Z vročega asfalta, ki jo pripravlja Branko Laginja in jo lahko poslušate s klikom na fotografijo nad besedilom.