Stroški študija izven regije so med 600 in 700 evri, drugače pa pol manj. Foto: BoBo
Stroški študija izven regije so med 600 in 700 evri, drugače pa pol manj. Foto: BoBo

Združeni narodi so leta 1999 razglasili 12. avgust za mednarodni dan mladih in ga namenili razpravljanju o različnih vprašanjih, povezanih z mladimi, in opozarjanju na njihovo pomembno vlogo v družbi na splošno.

Študentsko delo

Povprečni znesek nakazila znaša okrog 190 evrov neto na mesec, s študentskim delom pa mladi v povprečju pridobijo 2,5 meseca pokojninske dobe na leto.

Ob letošnji temi dneva mladih so nekatere vidike razkoraka med mladimi in starejšimi prebivalci v Statističnem uradu RS predstavili s statističnimi podatki. Med drugim bode v oči dejstvo, da je je bilo v začetku leta 2022 v Sloveniji 308.000 prebivalcev, starih 15–29 let, in 445.000 prebivalcev, starih najmanj 65 let. Od začetka leta 2012 se je število prvih zmanjšalo za 15 %, število drugih pa povečalo za 29 %, s čimer je starejša generacija dosegla in izrazito presegla mlajšo.

Predsednik ŠOUP Jure Ciglar ob današnjem dnevu mladih poudarja: "V luči sestanka s predsednikom vlade, ki je z mladinskimi organizacijami potekal včeraj, želim opozoriti na to, da ostajajo odprta nekatera vprašanja, ki so za mlade izjemno pomembna. Na Primorskem je najbolj pereča prav bivanjska problematika mladih. Študenti nujno potrebujejo dodatne kapacitete, stanovanja pa za svojo samostojno pot ter finančno neodvisnost potrebujejo tudi mlade družine. Hkrati ni zanemarljivo, da se je med študenti in mladimi po epidemiji pojavilo vse več duševnih stisk. To so problemi, ki jih želimo mladinske organizacije reševati z dialogom z vsemi odločevalci, ki lahko vplivajo na naš položaj."

V celotnem obsegu je število opravljenih ur študentskega dela v zadnjem desetletju upadlo, po drugi strani pa so se urne postavke bistveno dvignile. V zadnjih dveh letih se je povprečna urna postavka za študentsko delo dvignila približno za 1 € bruto. Trenutno znaša 6,24 € neto.  Foto: Pixabay
V celotnem obsegu je število opravljenih ur študentskega dela v zadnjem desetletju upadlo, po drugi strani pa so se urne postavke bistveno dvignile. V zadnjih dveh letih se je povprečna urna postavka za študentsko delo dvignila približno za 1 € bruto. Trenutno znaša 6,24 € neto. Foto: Pixabay

Kako pa je z odnosom do dela? Že grški komediograf Aristofan je izjavil: "Današnja mladina ima slabe manire, ne spoštuje starejših in rad klepeta namesto vadi." Tudi dandanes starejši radi opišejo mlade tako. Temu letos prikimavajo tudi gostinci, ki se soočajo s konkretnim pomanjkanjem kadra. Aktualnemu stanju je najbrž botrovala pandemija in z njo povezani ukrepi. Študentska dela so bila skar nekaj časa v veliki meri zamrznjena, mladi so bili v prvi vrsti odvisni od prihodkov svojih staršev. Carmen Zajc, vodja posredovanja dela na e-Študentskem servisu, je povedala: "Ponudbe študentskih del je zaenkrat še veliko. Študenti vedno bolj iščejo strokovna dela, v smeri študija, prepoznavajo pomen delovnih izkušenj in kompetenc."