Vodja izolske skupine za samopomoč in prostovoljka Društva onkoloških bolnikov Slovenije, zdravnica Jadranka Vrh Jermančič. Foto: Osebni arhiv
Vodja izolske skupine za samopomoč in prostovoljka Društva onkoloških bolnikov Slovenije, zdravnica Jadranka Vrh Jermančič. Foto: Osebni arhiv

Ob epidemiji koronavirusa ne smemo pozabiti na že več kot desetletje trajajočo epidemijo raka, opozarja specialistka patologije in citologije, upokojena zdravnica Jadranka Vrh Jermančič, tudi vodja izolske skupine za samopomoč in prostovoljka Društva onkoloških bolnikov Slovenije: "Kljub strahu in obremenjenosti s koronavirusom ne pozabimo na zdrav življenjski slog in na odkrivanje simptomov, ki lahko kažejo na zgodnji rak."

V letošnjem letu je odziv v preventivni presejalni program DORA spodbuden: "V prvem polletju so zabeležili kar 77-odstotni odziv in odkrili več kot 250 majhnih, zgodnjih rakov." To pa pomeni boljše obete in lažje ter bolj učinkovito zdravljenje. Prav pri slednjem stroka beleži pomembne novosti: "V zadnjem letu se je pojavilo nekaj novih zdravil za razširjenega raka. Preživetje se bo s temi zdravili nesporno podaljšalo. Tudi nekatere razlike v dajanju zdravil beležimo. Na primer, pri določenih podvrstah raka dojke se lahko določena zdravila dajejo v podkožje, 2-krat letno. To pomeni, da bolnicam ni treba hoditi na mučne terapije."

V zadnjem letu je zaradi velike stiske bolnikov z rakom zaživel 'onkofon', ki ga vodijo prostovoljci: "To je brezplačen telefon, ki je na razpolago vse dni v tednu, tudi v soboto in nedeljo, in sicer od 9.00 do 17.00. Telefonska številka je 080 23 55."

Skupine za samopomoč, v Sloveniji jih je 21, so vzpostavile tudi skupne video povezave prek spleta. "Prijavite se pri Društvu onkoloških bolnikov, ki vam nato pošlje spletno povezavo. Prijavijo se lahko vsi, moški in ženske." Ta srečanja potekajo vsak drugi četrtek v mesecu.

Več boste slišali tudi v svetovalni oddaji na pričujoči povezavi.