Dr. Uroš Ocepek, naj učitelj 2022, in Ksenija Funa, vodja Društva Bravo Obala in Kras.  Foto: Radio Koper
Dr. Uroš Ocepek, naj učitelj 2022, in Ksenija Funa, vodja Društva Bravo Obala in Kras. Foto: Radio Koper

Na Srednji tehniški šoli v Kopru je v organizaciji Društva za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami Bravo predaval dr. Uroš Ocepek, učitelj računalništva na srednji tehniški in poklicni šoli v Trbovljah. Naj učitelj 2022 in dobitnik nagrade Republike Slovenije za izjemne dosežke na področju srednjega šolstva, ki so ga doslej večkrat nagradili tudi gospodarstveniki. Prisotnim, laični in strokovni javnosti, predvsem številnim staršem, je dr. Ocepek pokazal primere, kako z motivacijo nadomestiti primanjkljaje in izkoristiti potencial. Z dijaki, med katerimi so tudi učenci s specifičnimi učnimi težavami, programira računalniške igre, napoveduje izid Evrovizije, skupaj pa so ustvarili tudi pripomoček, s katerim je možno slikati na daljavo prek zaznave impulzov iz možganov.

Dr. Uroš Ocepek: Otroke je treba opolnomočiti, obenem pa jih pripraviti na delo

Otroke je treba opolnomočiti, da sprejmejo sebe, obenem pa jih pripraviti na delo. Pokazati jim je treba alternativne načine učenja, povezovati znanje, ki so ga osvojili pri vseh predmetih, krepiti odgovornost in spodbujati raziskovanje.

Dr. Uroš Ocepek

Premalo smo pozorni na močna področja. Tudi v odločbah pišejo samo pomanjkljivosti, težave teh otrok. Lahko ogromno prispevamo, da otrok primanjkljaje kompenzira in izboljša svoj uspeh in svojo samopodobo in se odloči za poklic, kjer bo blestel.

Ksenija Funa, učiteljica in vodja društva Bravo Obala in Kras