Foto: Osebni arhiv Polonca Kavčič
Foto: Osebni arhiv Polonca Kavčič

V tem času so oblikovali strategijo razvoja, v kateri so zapisali več idej – območje stanovanjske zazidave na Šentviški Gori, rekreacijski center Suše, kamp na Prapetnem Brdu, oblikovanje blagovne znamke Šentviška planota in sklada, širokopasovno povezavo in medgeneracijski center v nekdanji šoli na Pečinah, za kar so se po premisleku tudi odločili, pojasni koordinatorka Nives Laharnar. "Ta center naj bi povezal 'planotarje' z namenom pomoči ostarelim. Tu naj bi starejše generacije preživele zadnje obdobje svojega življenja, da bi točko odhoda v dom za ostarele pomaknili čim dlje, da bi čim dlje ostali z nami v naši skupnosti. V tem centru naj bi mladi 'fit' upokojenci pomagali, sodelovali na delavnicah, razširjali svoja obzorja, v tem centru naj bi naši otroci mogoče preživeli par uric, preden bi prišli starši z dela iz doline."

Del centra bi lahko namenili tudi turistom – druženju z upokojenci iz drugih krajev, pohodnikom in kolesarjem. Zagon in motivacijo so jim na nedavnem obisku vlile tudi članice pametne vasi na Finskem, kjer je podoben projekt že zaživel. "Ustanovili so zadrugo, odkupili nekdanjo šolo, ki jo je občina zaprla. V tej stavbi zdaj že delujejo telovadnica, kavarna, vsake toliko časa pridejo frizerka, pedikerka, zraven so priključili otroško kmetijo."

A nekdanja šola na Pečinah, zgrajena s prostovoljnim udarniškim delom domačinov in obnovljena po potresu leta 1998, je dokončana le od zunaj, sicer pa je v surovem stanju, zato jih do uresničitve loči še kar nekaj korakov. "Trenutno poteka po planoti anketa, s katero seznanjamo vse prebivalce glede ideje, in na podlagi rezultatov bomo dokončno določili vsebino, potem pa moramo obstoječo projektno dokumentacijo predelati. Ko bomo imeli to pripravljeno, pa nam Posoški razvojni center obljublja pomoč pri iskanju razpisov in prijavah nanje."

Projekt pametne vasi na Šentviški planoti.

Zagona in energije torej planotarjem ne manjka, čeprav jih do uresničitve loči še kar nekaj korakov, pri čemer pričakujejo tudi pomoč in podporo Posoškega razvojnega centra in tolminske občine. Problematiko in zamisel bodo z vsemi doslej zbranimi podatki in rezultati ankete sicer kmalu podrobneje predstavili tudi na okrogli mizi.