Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

V svetu se z namenom, da bi varovali posameznikovo osebno dostojanstvo, vse bolj uveljavlja t. i. pomoč pri končanju življenja. To področje je bilo pri nas do zdaj neurejeno, spremembo pa bi rado uveljavilo Združenje za dostojno starost Srebrna nit, ki je nedavno predstavilo predlog za uzakonitev pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Gre za pasivno pomoč, medtem ko bi bila aktivna – evtanazija – dovoljena le izjemoma.

Večina si želi mirne in spokojne smrti. Vendar je smrt lahko tudi trpeča, povezana z dolgotrajnim umiranjem in izgubo osebnega dostojanstva. Prav to je bil razlog, da so se lotili pisanja zakona, nam je pojasnil eden od ustanovnih članov društva Andrej Pleterski: "Doslej ga v naši državi ni bilo, zato je mnogo ljudi umiralo dolgotrajno, trpeče in nedostojanstveno. S tem zakonom bomo to pomanjkljivost odpravili."

Zakon bi torej državljanom omogočil, da bi si lahko sami izbrali čas in kraj svoje smrti. Hkrati predlog v celotnem postopku zagotavlja, da ne bo prihajalo do zlorab. Tako se nikomur ne bo moglo zgoditi, da bi njegovo življenje končali proti njegovi volji. Predlog predvideva posebno komisijo v okviru ministrstva za zdravje, ki bo nadzorovala celoten postopek. Nadzor bo torej sproten in ne bo omejen na poročilo ob koncu.

Evtanazija v Evropi

V Evropski uniji so zdaj štiri države, kjer je evtanazija legalizirana, to so Španija, Belgija, Luksemburg in Nizozemska, izvaja pa se jo ob zelo strogih pogojih.

Pleterski je na vprašanje, ali je bilo končno različico zakona težko pripraviti, odgovoril takole: "Ni bilo zelo lahko, ker gre za vprašanje življenja in smrti, torej za zelo odgovorno delo. Potrebno je bilo zbrati kritično količino znanja in izkušenj, pregledati, kakšne so rešitve v tujini in najti rešitve, ki so prilagojene naši situaciji in ki se izogibajo morebitnim slabostim in tako predlagati rešitev, ki načelno zadovoljuje vse kriterije in odstranjuje vse morebitne strahove."

Pa pričakujejo, da bo zakon sprejet brez težav? "Tisto, kar lahko storimo sami, da po zaključku javne razprave zberemo 5000 glasov volilcev, da se zakonodajni postopek lahko začne. Kako se bodo do tega zakona obnašali poslanci, ne vem, upam pa, da se bodo zavedali svoje ustavne vloge, torej da so zastopniki državljanov Slovenije in ne političnih strank. Vse dosedanje ankete na to temo kažejo, da večina državljank in državljanov tako rešitev, tak zakon, podpirajo."

Foto: EPA
Foto: EPA

Slovensko zdravniško društvo je že pred časom izvedlo anketo, ki je pokazala, da bi bilo v primeru sprejetja takšnega zakona pri postopku pripravljenih sodelovati dovolj zdravnikov. Skrb, da zaradi zavračanja sodelovanja med zdravniki ne bi bilo mogoče izvajati zakona, je torej odveč, pravijo pobudniki zakona in poudarjajo, da če bo zakon sprejet, bodo vsi državljani imeli enako možnost, da se odločijo za dostojanstveni konec življenja.

Na koprskih ulicah smo ujeli nekaj vaših mnenj. Preverjali smo, ali podpirate uvedbo takega zakona.

"Zakon ima mojo podporo. Človek sam razpolaga s svojim življenjem in se lahko odloči tudi, da ga prej konča."

"Strinjam se s tem, to je svobodna odločitev vsakega posameznika, če nekdo želi zaključiti svoje življenje, je to prav, sploh, če je posredi kakšna neozdravljiva bolezen."

"Zakonodajo je treba urediti, dovoljenje je vendarle le dovoljenje. Nobene prisile ni, če se človek sam odloči za končanje življenja."

"To bodo izkoriščali, je pa prav, da vsak sam lahko odloči, kdaj bo umrl, ko je bolan."

Pomoč pri prostovoljnem končanju življenja bi lahko po predlogu dobila polnoletna oseba s stalnim prebivališčem v Sloveniji, vključena v obvezno zdravstveno zavarovanje, v okviru mreže javne zdravstvene službe. Izvajalci bi bili lahko bodisi javni zavodi bodisi koncesionarji v mreži javne zdravstvene službe. Pogoj je, da doživlja trpljenje, ki je zanjo neznosno in ki ga ni mogoče lajšati na zanjo sprejemljiv način. Ne bi pa bila omogočena pomoč v primeru t. i. utrujenosti od življenja. Pacient lahko po predlogu kadar koli odstopi od uveljavljanja pravice ali zavrne njeno izvedbo. Predlog omogoča le pomoč pri samousmrtitvi, medtem ko bi bilo evtanazijo mogoče izvesti samo izjemoma, še navaja predlog.