Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Pomen zveze na kredo prihaja iz nekdanjega zapisovanja dolga oziroma kredita s kredo na kakšno desko, tablo, lesen sod, vrata ali podboje vrat, razlaga Slovar slovenskih frazemov. Pomeni pa, da nekaj dobite oziroma kupite na up, na upanje oziroma na kredit, torej da dolžnik, ki trenutno nima (dovolj) materialnih sredstev za poplačilo dolga, svoj dolg odplača kasneje, ko pridobi materialna sredstva. Prislovna zveza na kredo se veže večinoma z glagoli dati, dajati, dobiti, kupiti, piti, prodati in živeti, tako dobimo še različice frazema dobiti na kredo, piti na kredo, prodati na kredo in živeti na kredo. Na primer: "V našem baru že cel mesec pije na kredo.", "Čevljar ničesar ne da na kredo.", "Denarja jim je zmanjkalo, sedaj živijo na kredo."

Starejši jezikoslovci, Pleteršnik, Cigale, poznajo tudi druge oblike frazema, ki so izpeljane iz nemškega jezika, denimo na up, na upanje, na vero, na počak dati, dajati ali prodajati, na brado vzeti, jemati, kupiti, dajati ali dati.

Tokratno besedilo je pod mentorstvom doc. dr. Jane Volk z Oddelka za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru pripravila Sara Flegar, študentka študijskega programa Komuniciranje in mediji.

Jezikovna vprašanja lahko pošljete na e-naslov: slovenistika@fhs.upr.si.