Pomurski kmetje pravijo, da bo to mnoge uničilo, spet drugi pa zagovarjajo ekološko oziroma trajnostno kmetovanje. Po treh letih pa se izteka projekt evropskega inovativnega partnerstva, v katerem smo preučevali novo sorto jabolk bonita. Kakšni so rezultati v sadovnjakih, bomo povprašali tako v zadrugi Tibona kot na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Oddajo je pripravila Lidija Kosi.

Vse težji in strožji pogoji za kmetovanje