Prav ti so vzrok za številne bolezni morskih organizmov, fekalno onesnaženje pa ogroža tudi zdravje ljudi. Kateri mikroorganizmi so prisotni v slovenskem morju, koliko je škodljivih ter kako hitro in daleč se morebitno onesnaženje lahko razširi? To je prvič celovito in poglobljeno pokazala nedavna raziskava, v kateri so sodelovale strokovnjakinje Morske biološke postaje NIB v Piranu, oceanografi in raziskovalci dunajske univerze.

Določanje totalnih koliformov z uporabo gojitvenih tehnik (foto: Neža Orel).

Mlada raziskovalka Neža Orel tako pojasnjuje, kaj so jim omogočile nove raziskovalne metode: "Mi nismo samo gojili mikroorganizmov, ampak smo tudi pogledali v njihovo genetski zapis. Analizirali smo DNK, ki je prisoten v vzorcu in se osredotočali na analizo amplikonov, ki omogoča taksonomsko določanje bakterij, ki so v nekemu vzorcu prisotne. To je bil prvi tako obširen popis bakterijskih vrst v našem morju, tako da smo dobili vpogled katere bakterije so sploh prisotne, katere so prisotne v različnih delih leta, poleg tega smo se osredotočali na vrste, ki so potencialni patogeni, oziroma, ki so indikatorji nekega fekalnega onesnaženja."

Določanje števila bakterij pod epifluorescentnim mikroskopom. Foto: Valentina Turk
Določanje števila bakterij pod epifluorescentnim mikroskopom. Foto: Valentina Turk

Odkrili so, da jih je vrst veliko več, kot so jih poznali doslej. Z metodami gojenja v laboratoriju lahko namreč za enkrat zajamejo le okrog 10 odstotkov mikrobov. Vzorčili so na petih morskih točkah med podvodnim izpustom čistilne naprave Piran in ustjem reke Rižane, kamor se stekajo odpadne vode Kopra in Izole: "Kar nam je bilo zanimivo pri teh rezultatih, je bilo, da so bili pokazatelji fekalnega onesnaženja prisotni na vseh lokacijah, ne glede na oddaljenost od vira onesnaženja. Torej verjetno igra tu zelo pomembno vlogo gibanje vodnih mas, ki zelo hitro lahko prenaša onesnaženja iz ene lokacije tudi do bolj oddaljenih lokacij."

Mlada raziskovalka Neža Orel je, skupaj z dr. Tinkaro Tinto, dr. Valentino Turk in dr. Matjažem Ličerjem, podpisana kot avtorica pod objavo raziskave o patogenih organizmih v našem morju, ki so jo v strokovni spletni reviji Alternator objavili z naslovom Na sledi patogenim mikroorganizmom v slovenskem morju. Več pa so nam avtorice povedale za tokratno oddajo Morje in mi.