Patricijo Lovišček smo leta 2018 razglasili za Osebnost Primorske. Foto: Tomaž Primožič/FPA
Patricijo Lovišček smo leta 2018 razglasili za Osebnost Primorske. Foto: Tomaž Primožič/FPA

Fraktali so Patricijo Lovišček poiskali pred dvema letoma, ko je začutila, da v življenju potrebuje nekaj novega, da sta dve službi zanjo preveč. Fraktali so jo potegnili iz začaranega kroga izčrpanosti in ji pokazali pravo pot. A kaj sploh je fraktal? "V bistvu je fraktal oblika, ki nima oblike, ne moremo ga izmeriti ne z ravnilom ne z nobeno drugo mersko enoto. Kako izmeriti nemerljive razdalje, cvetačo, brokoli, obalo? Ta nedoločljiva enota smo tudi mi vsi, naše telo je sestavljeno iz milijonov fraktalov, ljudje smo fraktal v kozmosu, vsi smo povezani med seboj in znotraj sebe z veliko elementi in smo neločljivi. Metoda fraktalne risbe je ena od oblik samopomoči z umetnostjo, ki me je povsem prevzela in se zato zanjo tudi izobražujem."

Metodo fraktalne risbe je leta 1991 razvila Tanzilija Polujahtova, pedagognja, klinična psihologinja in družinska terapevtka iz Rusije, v Slovenijo pa je metodo pred petimi leti pripeljala dr. Deja Muck. Patricija Lovišček se izobražuje na Fraktalni šoli in je že opravila izpit tretje stopnje, ki ji omogoča vodenje uvodnih modulov fraktalne risbe, sestavljenih iz treh srečanj. Nekaj srečanj je že organizirala v Kopru in Novi Gorici. Na prvem srečanju, ki je inicialno oziroma diagnostično, udeleženci potrebujejo list papirja, formata A4 in črn kemični svinčnik, pred seboj pa škatlico suhih barv: "Risanje risbe poteka vedno enako. Bel A4 papir postavimo vodoravno, črn kemični svinčnik postavimo na sredino lista, zapremo oči in eno minuto vlečemo linijo v vse smeri in v vseh oblikah; enakomerno, ne dvigamo roke in po eni minuti zaključimo risanje. Odpremo oči, vidimo fraktalno mrežo, in s kemičnim svinčnikom spnemo začetek in konec linije. Ta polja, ki smo jih narisali miže, so različnih oblik; nato začnemo z barvanjem. Barvamo seveda z odprtimi očmi, a barvico izberemo miže. Barvamo polja; omejeno je, koliko polj lahko pobarvamo z eno barvo, pobarvamo vsa polja in barvico vrnemo v škatlico in spet miže izberemo drugo. Vsaka barva ima svojo informacijo. Ne rišemo z umom, ne kontroliramo uma."

In kaj risba pove? Čemu, komu služi in na kakšen način? "Pove nam zelo veliko, lahko ugotovimo naše vedenje, o čemer pričajo linije, in kako upravljamo svoja čustva, o tem nam govorijo barve. Risbe govorijo o stanju tega trenutka, o tem, kaj je bilo nekoč in kam bo usmerjena naša prihodnost. To seveda ni vedeževanje, risbo interpretira terapevt. Lahko naredim osnovno analizo fraktalne risbe, a le na željo posameznika, ne delamo jih serijsko. Naš namen je ljudi seznaniti in voditi skozi proces poti k sebi, odpravljanju stresa, strahov. Risanje pomaga pri izboljšavi koncentracije, urjenju spomina, boljši grafomotoriki, bolj harmoničnemu življenju za ljudi vseh starosti."

Več o fraktalni risbi pa v pogovoru s Patricijo Lovišček spodnji povezavi.