Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Ste bili že v zadregi pri uporabi pridevnika (deležnika) zmrznjen ali zamrznjen? Na prvi pogled sta si podobna, a pomenita enako? Poglejmo v SSKJ2 in Slovenski pravopis.

Beseda zamrznjen izhaja iz glagola zamrzniti, zmrznjen pa je deležnik glagola zmrzniti.

Najprej poglejmo tretji pomen besede zamrznjen: narediti, da kaj zmrzne zaradi konzerviranja, hranjenja, npr. zamrzniti meso, sadje; zamrzniti živila.

V Slovenskem pravopisu se beseda zamrznjen pojavi v besedni zvezi zamrzniti meso.

Posvetimo se še besedi zmrzniti. Že razlaga prvega pomena nam vse pojasni: spremeniti se v led, npr. tekočina v posodi je zmrznila, voda zmrzne pri 0 °C. Podpomena besede zmrzniti pa sta: ob spremembi vode v kaki snovi v led postati trd, npr. meso je v shrambi zmrznilo, in zmrzniti živila, npr. globoko, hitro zmrzniti kaj. Tu nas SSKJ2 usmeri k sopomenki zamrzniti.

Tudi pravopis vsebuje besedo zmrzniti ter primer zmrzniti živila, usmeri pa nas k sopomenki zamrzniti.

Ugotovili smo torej, da nas jezikovni priročniki usmerjajo k pomenu zamrznjeno meso, zamrznjena zelenjava, zamrznjeno sadje. Obenem pa smo odkrili, da se pojavlja sopomenka zmrznjen. Pogledali smo še v ponudbo trgovinskih verig, ki ponujajo vsa omenjena živila. Večina ponuja zamrznjene izdelke, meso, ribe, zelenjave in ostale izdelke.

Tokratno besedilo je pod mentorstvom dr. Jane Volk z Oddelka za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru pripravila Anika Velišček, študentka drugostopenjskega pedagoškega programa Slovenistika. Jezikovna vprašanja lahko pošljete na e-naslov: slovenistika@fhs.upr.si.