Foto: vir PGD Maribor - mesto: Vozni park
Foto: vir PGD Maribor - mesto: Vozni park

Na današnji dan leta pred 150. leti je bil sklican ustanovni občni zbor Gasilskega društva Maribor - mesto.

Zanimivo je, da je društvo že leta 1892 dobilo v uporabo svoje prostore na Koroški cesti, ki jih uporablja še danes. Sama gasilska služba v Mariboru je še starejša in izhaja iz leta 1852, ko je z Dunaja prišel novi požarni red, njegova določila pa so bila pomembna do te mere, da je oblast »Ognj gasitni navod« ob tedaj uradni nemščini zapisala tudi v slovenskem jeziku.

Sicer pa se je organizacija gasilskih društev pred poldrugim stoletje naglo širila. Že leto dni prej so gasilko društvo ustanovili na Ptuju (ob tem ne gre pozabiti, da je gasilska služba v današnjem pomenu besede obstajala že v antični Petovioni pred več kot 2000 leti).

Leta 1872 je gasilsko društvo dobila tudi Slovenska Bistrica, 1874 Lenart v Slovenskih goricah, 1878 Lovrenc na Pohorju, 1886 Rače in Fram, 1887 Starše in 1888 Hoče.

Foto: vir PGD Maribor - mesto: Gasilski voz z lestvijo - konec 19. začetek 20.  stoletja
Foto: vir PGD Maribor - mesto: Gasilski voz z lestvijo - konec 19. začetek 20. stoletja

Še dve zanimivosti iz nekoliko starejše zgodovine Gasilskega društva Maribor - mesto. 10. maja leta 1914 je župan Johann Schmiderer gasilcem predal prvi avto znamke Puch. To je bilo sploh prvo gasilsko vozilo na motorni pogon na Štajerskem. V času prve svetovne vojne in kasnejših Maistrovih bojev za severno mejo pa so mariborski gasilci opravili kar 100.923 prevozov ranjencev z železniškega kolodvora v bolnišnico in iz bolnišnice na kolodvor.

O Mariborskih gasilcih in načrtovanih prireditvah pa več v rubriki »Poglej in povej«, v četrtek 20 minut pred poldnevom.

Na današnji dan - 16.3.