Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Slovenski podjetniški sklad, s sedežem v Mariboru, je samo v zadnjem tednu mikro, malim in srednje velikim podjetjem izdal 900 pozitivnih sklepov za tako imenovane COVID kredite. Potem ko so letos načrtovali za 179 milijonov evrov teh spodbud, jih bo po pridobitvi novih finančnih virov zdaj 60 odstotkov več – 285 milijonov. Izključno za mariborske podjetnike pa je pomoč razpisala tudi občina.

Na Slovenskem podjetniškem skladu upajo, da bodo do konca leta s t. i. COVID krediti lahko pomagali vsaj šest tisoč podjetjem. Do zdaj jih je to spodbudo, skupaj 156 milijonov evrov, izkoristilo že več kot 4100, na voljo je še okoli 129 milijonov. Največji delež pomoči tudi letos predstavljajo garancije za bančne kredite, na skladu pa bodo v sklopu garancijske sheme spremenili kriterije tako, da bodo gostinska in turistična podjetja lažje in pod ugodnimi pogoji najemala kredite. Pripravljajo tudi dodaten razpis za turistične agencije, namenjen poplačilu tem izdanih vrednotnic. Direktorica mariborske območne Obrtno-podjetniške zbornice Leonida Polajnar se z ukrepi strinja: »Absolutno bo to pomoč, ki jo podjetja še kako potrebujejo, saj je bila covid kriza z zaprtjem nekaterih dejavnosti v drugem valu še veliko bolj pereča kot poprej.«

Na mariborski občini so do 9. septembra odprte prijave na dva javna razpisa. Prvi je za dodelitev pomoči pri samozaposlovanju v občini, za kar je na voljo skoraj 250 tisoč evrov nepovratnega denarja. Drugi je naslovljen na mikro in mala podjetja; skoraj 150 tisočakov občina namenja sofinanciranju nakupa nove opreme. Polajnarjeva pravi, da so pri tem prisluhnili njihovim predlogom: »Nekoliko so razširili obdobje povračila oz. nakupa. Tako se lahko vsi nakupi, ki so jih opravili obrtniki in podjetniki v obdobju od lanskega septembra do konca razpisa, lahko uveljavljajo kot vloga za pomoč oz. povračilo v obliki nepovratnih sredstev.« Sogovornica podjetnike poziva k prijavi na razpis, za pomoč pa so jim na voljo tudi na obrtno-podjetniški zbornici.