Foto: Mestna občina Maribor
Foto: Mestna občina Maribor

Znano je, da je Čeligijev stolp v Mariboru v zelo slabem stanju. Strešno konstrukcijo in kritino so zaradi ogrožene statike konstrukcije strehe interventno obnovili lani, zdaj pa se končno obeta nadaljnja obnova stolpa nekdanjega mestnega obzidja.

Obnova objekta je nujna zaradi varnosti in preprečitve nadaljnjega propadanja in zaradi ohranitve ter oživitve zgodovinske vrednosti stolpa, pojasnjuje vodja projekta Jernej Flajšman iz Službe za razvojne investicije oziroma Projektne pisarne mariborske občine. Pred dnevi so že objavili razpis za izbiro izvajalca obnovitvenih del, rok za oddajo ponudb se izteče 7. maja. Če ne bo zapletov pri izbiri izvajalca, sogovornik pričakuje, da bi se zahtevna obnova stolpa, vpisanega v register nepremične kulturne dediščine, začela sredi letošnjega leta, končala pa predvidoma v drugi polovici naslednjega.

»Vzdrževalna dela se navezujejo na revitalizacijo in ohranitev prvobitnosti objekta, zato načrtovana obnova v tej fazi obsega sanacijo temeljev, zidov, medetažnih konstrukcij, odprtin v zidovih in ureditev okolice,« pravi Flajšman in pojasnjuje, da promet ob vzdrževalnih delih ne bo oviran. Pravi, da bo občina z izvajalcem poskrbela, da bodo okoliški prebivalci obnovo kar najmanj občutili. Pojasnjuje še, da takoj po obnovi v stolpu ne bodo izvajali nobene dejavnosti: »Bodo pa vzdrževalna dela izvedli na način, da bo kasneje omogočen ogled stolpa, ureditev galerije ali manjšega muzeja.«

O ceni projekta na občini še ne morejo govoriti, saj bo vrednost obnove odvisna od prejetih ponudb na razpisu.