Foto: Reuters
Foto: Reuters

V celoti se bodo težave gospodarstva zaradi epidemije pokazale šele v prihodnjih tednih in mesecih. Panoge naj bi bile različno prizadete, potek okrevanja pa je težko predvideti. Pomoč države naj bi bila tako ključna za uspešen izhod iz krize.

Drugi zakonski sveženj za omilitev posledic epidemije na gospodarstvo naslavlja nekaj ključnih težav prvega zakonskega paketa. Prav tako pa poskuša zagotoviti likvidnost gospodarstvu. Mnenja o do zdaj sprejetih ukrepih so mešana, saj gospodarstvo pričakuje še več konkretnih spodbud, ki bi zagotovile konkurenčnost v primerjavi s tujino.

Predsednik območne obrtne zbornice Maribor Aleš Pulko pojasnjuje, da gre pri do zdaj sprejetih zakonih za največji spodbudni ukrep v Sloveniji, vendar še zmeraj nezadosten za popolno odpravo vseh posledic epidemije. Zato upa na tesno sodelovanje države z obrtniki in podjetniki pri pripravi nadaljnjih ukrepov.

Direktorica štajerske gospodarske zbornice Aleksandra Podgornik pa pojasnjuje, da imajo podjetja precejšnje težave pri razumevanju in izvedbi nekaterih členov v zakonu. Zato upajo na nadaljnje popravke in nove ukrepe. Ob tem poudarja, da je treba zagotoviti konkurenčnost izvoznih podjetij.

Vlada bo tretji zakonski sveženj, ki naj bi bil usmerjen razvojno, začela pripravljati maja.