Foto: Radio Maribor/arhiv Gimnazije Brežice
Foto: Radio Maribor/arhiv Gimnazije Brežice

Pri tem pa ravnatelj Gimnazije Brežice, Uroš Škof, razlaga: '' V tem šolskem letu, kot šola sodelujemo v treh Erasmus + projektih. Ugotavljamo, da takšni projekti šoli prinašajo dodano vrednost,'' pri tem pa še dodaja, da si neizmerno želijo, da bi že v jesenskem času lahko izvedli mobilnosti v živo in s tem dijakom omogočili pridobivanje kompetenc in novih spoznanj.

Pri vsem tem pa na Gimnaziji Brežice sledijo tempu sprememb, kar je dokaz, da so v sklopu projekta Inovativna učna okolja podprta z IKT vpisali tudi inovativni oddelek, ki se je poleg profesorjev znašel pred preizkušnjo - biti inovativni, uporabljati tehnologijo sebi v prid in biti ustvarjalni.

Tea Habinc, koordinatorka razvojno izobraževalnega projekta Inovativna učna okolja podprta z IKT, poudarja, da so se za vključitev v projekt odločili zaradi tega, ker so dijaki že vrsto let v šolo prihajali z mobilnimi telefoni, ki pa so bili v času pouka prepovedani. ''Nato smo se odločili, da nam to predstavlja velik izziv, kar je tudi glavni namen projekta in sicer da omogoči uporabo pametnih orodij in mobilnih naprav v korist pouku. Torej informacijske tehnologije uporabimo v korist učenju in s tem dijake naučimo drugačne uporabe teh naprav,'' še dodaja Habinčeva.

Vabljeni k poslušanju celotnega pogovora.