Foto: Radio Maribor/Pexels
Foto: Radio Maribor/Pexels

Gospodarska in finančna kriza pogojena s COVID-19 je socialno-ekonomske in demografske izzive še poglobila. Povečanje revščine in socialne izključenosti zahteva trajnostne rešitve. Zato v okviru programa Interreg Central Europe, poteka projekt IN SITU, ki ga izvaja 12 partnerjev iz 6 držav Evropske unije, stremijo k izboljšanju zaposlitvenih možnosti. Natalija Žunko, s Fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, pojasnjuje, da projekt IN SITU v vrednosti 2,151.900 EUR, ki je sofinanciran iz Evropskega regionalnega razvojnega sklada, poteka že od aprila 2019 in bo potekal vse do marca 2022.

Cilj projekta IN SITU je v vseh šestih državah vzpostaviti in preizkusiti model stičišča družbenega inoviranja ter okrepiti kompetence brezposelnih oseb, predvsem mladih in starejših od petdeset let. S pomočjo družbenega inoviranja tako povečujejo možnosti za lažji vstop na trg dela.

Skozi projekt IN SITU, ki ga večinoma izvajajo virtualno, občasno pa tudi v živo, če to situacija omogoča, partnerji izvajajo prilagojene storitve za pridobitev manjkajočih veščin. V programu, ki ga sestavljajo trije vsebinski sklopi, gre za kombinacijo usposabljanja, mentorstva in svetovanj. Prvi vsebinski sklop se imenuje »opolnomočenje – Odkleni svoje ustvarjalne potenciale«, namen katerega je ustvariti spodbudno sodelovalno okolje in omogočiti posamezniku in skupini, da bolje spozna sebe, svoje motive in cilje povezane s karierno potjo in predlagano družbeno inovativno idejo. Drugi sklop z naslovom »razvoj socialnih podjetij in pobud – Tovarna družbenih sprememb« temelji na pridobivanju kompetenc za praktični razvoj družbeno inovativne ideje v konkretno socialno podjetje ali družbeno iniciativo. Namen tretjega sklopa »karierni razvoj in zaposlovanje« pa je skozi mentorstvo in svetovanje vzpostaviti stike z obstoječimi mrežami in socialno-podjetniškimi iniciativami, podjetji, potencialnimi delodajalci. Ti bodo potekali preko različnih dogodkov v okviru socialno-podjetniških in drugih zaposlitvenih projektov v Podravju ter individualno. Pomemben del delovanja stičišča je namreč tudi mreženje in informiranje.

Natalija Žunko, s Fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, pojasnjuje, da so udeleženci ob koncu programa s premostitvijo manjkajočih veščin in kompetenc vedno bližje svojemu cilju, ki so si ga postavili na začetku: to je postati konkurenčnejši na trgu dela in uspešnejši pri iskanju zaposlitve.

Lara Krneža, Projekt Euranet Plus- Boljše razumevanje Evrope
Aljaž Mejal, Nataša Rižnar.