Foto: Radio Maribor/Pexels
Foto: Radio Maribor/Pexels

Eden takšnih bo osma karierna tržnica, ki jo pripravljata Karierni center Univerze v Mariboru in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (OS Maribor in OS Ptuj), saj, kot razlaga Mirjana Zgaga iz Zavoda RS za zaposlovanje: “Pasivnost vodi v to, da se pri mladih tudi zgodi dolgotrajna brezposelnost, kar si pa nihče od nas ne želi. Vemo, da po letu dni ko oseba, ki je zaključila študij ali ji je prenehalo delovno razmerje pri prejšnjem delodajalcu, postane dolgotrajno brezposelna, če v enem letu ne najde ponovno zaposlitve.”

Hitri razgovori, mreženje ter veze in poznanstva so skorajda obveza, da lahko pridobimo službo. Za študente Univerze v Mariboru kot tudi mlade iskalce zaposlitve tako deluje Karierni center, ki svojimi dejavnostmi pomaga pri iskanju zaposlitve.

8. karierna tržnica, ki bo potekala med 12. in 16. aprilom 2021, je razdeljena na dva sklopa. Najprej bodo na vrsti delavnice in predstavitve. Na teh bodo izvedli raznovrstne dogodke s področja priprave na trg dela in podpore za lažji prehod s trga dela v zaposlitev. Med drugim bodo tudi omogočali hitri pregled življenjepisov. V drugem sklopu pa se bodo zvrstile kratke predstavitve in hitri razgovori z delodajalci.

Z dogodkom želijo mladim zagotoviti možnosti aktivnega sodelovanja in mreženja z delodajalci. “Z dogodkom se želi doseči več zadev, prva je da krepimo vezi med delodajalci in mladimi; torej med iskalci zaposlitve, med tistimi, ki so na začetku karierne poti in je ta stik mogoče še težje vzpostaviti. Se pravi, da se s tem namenom angažiramo in želimo ponuditi to priložnost, da se potem delodajalci predstavijo in potem mladi študenti in diplomanti potem tudi preko hitrih razgovorov. Da krepimo vez in zagotavljamo to možnost mreženja.” Pojasnjuje koordinator Kariernega centra Univerze v Mariboru Matej Kosi Hederih.

Dogodek bo sicer zaradi epidemije potekal na daljavo, so pa z odzivom izjemno zadovoljni. “Moramo priznati, čeprav smo se bali, da se bo odziv zmanjšal, glede na to, da vse stvari pri študentih in brezposelnih potekajo preko spleta in da so se morda tega spletnega sodelovanja že naveličali, pa smo zelo pozitivno presenečeni. Že na vmesnem merjenju prijav smo ugotovili, da je prijav precej več kot v preteklosti, torej precej več kot smo jih imeli v živo.” še dodaja Mirjana Zgaga.

Tilen Drumlič Denac, Projekt Euranet Plus - Boljše razumevanje Evrope
Aljaž Mejal, Nataša Rižnar