V sklopu investicije dograditve in obnove Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica so zgradili novo stavbo v dveh nadstropjih. Foto: Radio Maribor/Nataša Rižnar
V sklopu investicije dograditve in obnove Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica so zgradili novo stavbo v dveh nadstropjih. Foto: Radio Maribor/Nataša Rižnar

Potem ko se je januarja lani začela investicija dograditve in obnove Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica, se dela počasi zaključujejo. Investicija, ki vključuje med drugim novi, četrti objekt in nova parkirišča, bo rešila prostorsko stisko, s katero se je zdravstveni dom soočal že dlje časa.

Dela potekajo v skladu z načrti in časovnico, pravi direktorica Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica Urška Sedmak: "Končanje del predvidevamo konec julija oziroma v začetku avgusta, nato sledijo še tehnični pregledi in pridobitev uporabnega dovoljenja. Otvoritev že nestrpno pričakujemo in bo nekje v jesenskem času." Datum otvoritve tako še ni znan. V začetni fazi gradnja ni imela vpliva na potek dela v ambulantah, "zdaj v zaključni fazi pa smo morali nekoliko prilagoditi delo v dežurni ambulanti, dežurni medicinski pomoči, in sicer smo začasno prestavili vhod v eno od zgradb."

Nova stavba v dveh nadstropjih

Vrednost investicije je ocenjena na 5,7 milijona evrov, sofinacirajo jo ministrstvo za zdravje, zdravstveni dom in občine soustanoviteljice. Kot že omenjeno, so v sklopu investicije zgradili novo stavbo v dveh nadstropjih. V pritličju bodo prostori za nujno medicinsko pomoč, dežurne službe, reševalna in patronažna služba, v 1. nadstropju prostori za otroške in šolske dispanzerje in v 2. nadstropju med drugim prostori za zobozdravstvene ambulante. "Z izgranjo bomo pridobili prostore, ki bodo pomembno vplivali in pripomogli k dvigu nivoja zdravstvene oskrbe vseh štirih občin ustanoviteljic, to je v Slovenski Bistrici, Poljčanah, Makolah in Oplotnici," je še povedala direktorica ZD Slovenska Bistrica Urška Sedmak.

V obnovljeni tretji stavbi bodo uredili razširjen laboratorij, v njej pa nameravajo jeseni na novo vzpostaviti center za mentalno zdravje otrok in mladostnikov.