Na območju enote Maribor mesto z okolico:
JOSIPDOL 2; RIBNIŠKA KOČA; POHORNIK; JOSIPDOL 3: med 09:00 in 15:00 uro.
DUPLEK 1: med 11:30 in 12:30 uro.
KUŠERNIK: med 08:00 in 14:00 uro.
VUKOVSKI DOL 3: med 09:00 in 10:00 uro.

Na območju enote Slovenska Bistrica:
ZBELOVO: med 08:00 in 09:00 uro ter med 13:00 in 14:00 uro.
MLAČE; ŽITNI SILOSI; LIPOGLAV; SELSKI VRH; LIPOGLAV 2; KO-LOVEC: med 08:00 in 14:00 uro.

Na območju enote Gornja Radgona:
RADOSLAVCI 1; VOGRIČEVCI; GAJŠEVCI; RADOSLAVCI 2: med 10:45 in 11:30 uro.
MALI BREBROVNIK; MIHALOVCI 1; SVETINJE; VELIČANE - JANEŽIČ; MALI BREBROVNIK 2; MALI BREBROVNIK 3: med 08:15 in 09:00 uro.
TRATE-KOSTANJŠEK: med 08:00 in 16:00 uro.

Na območju enote Murska Sobota:
LIPOVCI 2: med 08:30 in 10:30 uro.
PUCONCI 3: med 12:30 in 13:30 uro.

Na območju enote Ptuj:
ORMOŽ-SKOLIBROVA: med 08:00 in 12:00 uro.
POHORJE: med 08:00 in 14:00 uro.
ŠTUKI 2: med 09:00 in 11:00 uro.

Podrobnejše informacije in morebitni preklici napovedanih izklopov so na spletni strani www.elektro-maribor.si