Foto: MMC RTV SLO/Luka Rojšek
Foto: MMC RTV SLO/Luka Rojšek

O tem je danes zjutraj podrobneje govorila jutranja voditeljica Helena Ajdnik. Svetovni sklad za naravo (World Wide Fund for Nature) je več kot pol stoletja osrednji glas narave našega zeleno-modrega planeta. Organizacija deluje v več kot stotih državah na šestih celinah s pomočjo več kot 5 milijonov podpornikov. Zavidljivo število le-teh ima organizacija tudi v svoji regionalni platformi WWF ADRIA. Ta je bila ustanovljena leta 2015, od takrat pa je tudi njen postulat boj za trajnostno upravljanje vodnih virov, gozdov in zavarovanih področij in varovanje morja, rek in divjih vrst. V okviru vseevropskega gibanja Evropski podnebni pakt pa regionalna platforma nagovarja tudi lokalno, s pomočjo umetnosti.

Na Ptuju je tako še vedno mogoče videti "umetniške lightboxe", ki so nastali v sodelovanju s Centrom interesnih dejavnosti za mlade Ptuj. Na povabilo koordinatorice Evropskega podnebnega pakta v Sloveniji iz regionalne platforme Nevenke Lukić Rojšek, so mladi orisali najbolj aktualne podnebne izzive in jih naslovili skozi izvirne kulturno-umetniške prakse pod mentorstvom koordinatorice projektov za mlade na Ptuju Petre Filipič.

"Zveni mogoče malo zakomplicirano in kompleksno, je pa v bistvu čisto enostavna lesena škatla oz. štiri lesene škatle. Temelji pa na trajnosti in pa hkrati na ozaveščanju, saj te štiri lightboxe krasijo štiri umetnine, ki opominjajo mimoidoče o podnebnih spremembah; da se okolje spreminja, trka na vrata in spreminja naše okolje, naše podnebje, biodiverziteta se krči. Zato smo želeli z mladimi opozoriti na te problematike in hkrati mladim dat neko možnost, da so videni in slišani, ker se v bistvu to še bolj njih dotika kot nas," je povedala Petra Filipič.

Foto: MMC RTV SLO/Luka Rojšek
Foto: MMC RTV SLO/Luka Rojšek

Mladim je dala prosto pot ustvarjanja. "Ves ta projekt, ves proces se je začel 4 mesece nazaj, v bistvu sem jim dala proste roke, kar jih žuli, jih muči, kaj je njim pomembno. Nisem jih omejevala kar se tiče motivov. Dala sem samo neko smernico, da je tematika podnebne spremembe in, da se želimo tega dotaknit. Vse kar so pa oni naslikali, je pa izhajalo iz njih. So pa štirje različni motivi."

V okviru odprtja umetniških lightboxov je šlo za enega izmed številnih dogodkov, ki sledijo poslanstvu podnebnega pakta ter tako spodbuja in povezuje številne posameznike, skupnosti in okoljevarstvene organizacije, da širijo svoj glas o podnebnih ukrepih, si izmenjujejo informacije, iščejo skupne rešitve ter s tem prispevajo svoj del v boju za bolj zeleno prihodnost Evrope. Petra Filipič, okoljevarstvenica in umetnica nas ob tem opominja in spodbuja, da lahko posameznik zelo veliko naredi za boljši jutri, začnemo pa lahko že v lastnem domu.

Evropski zeleni dogovor
Spomnimo, da je podnebni pakt lansirala Evropska komisija in je del Evropskega zelenega dogovora, s katerim si EU prizadeva doseči zastavljeni cilj: do leta 2050 postati prvi podnebno nevtralni kontinent na svetu. S spreminjanjem podnebnih in okoljskih izzivov v priložnosti si Evropski zeleni dogovor želi, da gospodarstvo Evropske Unije postane bolj trajnostno. Tako bo prehod bolj pravičen in vključujoč za vse.

Še več pa v posnetku pogovora: