Foto: Televizija Maribor
Foto: Televizija Maribor

V Mariboru je vse manj brezplačnih parkirnih mest -- že kmalu se bo plačljivim parkiriščem pridružilo tudi parkirišče pri Pobreškem pokopališču. Kot pojasnjujejo na občini, želijo s tem parkirišče urediti in za obiskovalce pokopališča sprostiti parkirne prostore, ki jih zdaj zasedajo večinoma drugi uporabniki. Parkiranje bo dve uri brezplačno. Novi parkirni režim, ki mu obiskovalci prikimavajo, bo začel veljati že pred začetkom avgusta.

Foto: Televizija Maribor
Foto: Televizija Maribor

Obiskovalci Pobreškega pokopališča že dalj časa ugotavljajo, da je na pokopališkem parkirišču zelo težko dobiti prosto mesto, zato uvedbi plačljivega parkiranja večinoma ne nasprotujejo. »Glede na to, kaj se tu zadnje čase dogajalo, to se mora narediti. Ker ti, ko se v Avstrijo vozijo delat, avte tukaj pred 6-to uro že pustijo in pridejo ob petih komaj po njih, to je katastrofa. Ljudje pridejo na pogreb, pa nimajo kje avtov pustit«, je dejala ena izmed naključno izbranih anketirank, druga pa je bila drugačnega mnenja: »Ne zdi se mi prav. Bi bilo prav, da je vsaj kako urco ali dve uri brezplačno, ostalo pa se plača«. In tak je tudi predlog občine, pojasnjuje Andraž Mlaker iz sektorja za komunalo in promet: »Brezplačno parkirišče ostaja na severnem delu, torej tam, kjer je vzpostavljena modra cona. Modra cona pomeni, da je parkiranje sicer brezplačno, vendar je omejeno na dve uri. Na južnem delu, kjer se vzpostavlja na novo bele cona, pa bo prvi 2 uri brezplačno, vsako nadaljnjo uro med 8-mo in 20-to uro pa bo parkiranje stalo 60 centov na uro«.

Pogrebno podjetje Maribor, ki upravlja Pobreško pokopališče, občinski predlog podpira, direktorica Lidija Pliberšek pa ob tem izpostavlja: »To je v bistvu tudi nek čas, v katerem ljudje v miru opravijo obisk pokopališča, prižgejo svečke, se sprehodijo po pokopališču in je to tudi čas, ki zadošča za prisostvovanje na pogrebni slovesnosti«.

Parkirni avtomati so že postavljeni, zaračunavanje parkiranja pa bo zaživelo predvidoma med 15. julijem in 1. avgustom. Do takrat bodo, kot napovedujejo na mariborski občini, parkirišče, ki je zdaj precej zanemarjeno in zaraščeno, tudi v celoti obnovili in uredili.

Še nekaj novosti glede parkiranja v Mariboru

Sicer pa so pristojni na mariborski občini danes še sporočili, da bodo za uporabo parkirnih mest v mariborskih belih conah in na treh ograjenih parkiriščih v upravljanju podjetja Marprom iz Skupine JHMB, s 15. julijem začele veljati določene spremembe. Od omenjenega dne plačljivost parkiranja na vseh parkiriščih v belih conah MO Maribor ob delavnikih podaljšana za eno uro, torej do 20.00. Poleg tega bo v belih conah uvedeno plačljivo parkiranje ob sobotah med 8.00 in 13.00, vendar izključno v conah 1, 2, 3 in 4. Te zajemajo območje na levem bregu Drave, ki na severu sega do Mestnega parka, jugu Drave, zahodu Strossmayerjeve ulice in vzhodu Melja. Znotraj tega območja se nahaja skupno blizu 1300 parkirnih mest v belih conah. Hkrati bo plačljivo parkiranje ob sobotah med 8.00 in 13.00 razširjeno tudi na ograjena parkirišča na treh lokacijah, to so Rakušev trg, Mlinska ulica in Sodna ulica/Ulica talcev. Na teh parkiriščih je skupaj preko 260 parkirnih mest. Cene ure parkiranja na vseh omenjenih parkiriščih ostajajo enake kot doslej; bo pa zaradi podaljšanega časa plačljivosti usklajen znesek celodnevne parkirnine na 20,40 EUR (sedaj 18,70 EUR).