Foto: Arhiv avtorja/Slavko Rajh
Foto: Arhiv avtorja/Slavko Rajh

Člani skupine Maribor, imamo problem, večkrat opozorite na vandalizem na javnih površinah, kot na primer v naslednji objavi:

Zato smo za podatke, koliko in kakšno škodo beležijo, prosili Mestno občino Maribor.

Objavljamo odgovor:

"Prijavljeni primeri se ne vodijo posebej po specifičnih vrstah (npr. požar, strojelom, vandalizem …).

Prijave škod podajajo po večini sami javni zavodi (npr. šole, vrtci, muzeji …) ali posamezne službe, že izkustveno pa je največ grafitov na fasadah. Odškodnine, ki so po navadi predstavljale strošek čiščenja in pleskanja, so bile od 100 EUR do 1.200 EUR.

Na parkomatih smo v zadnjih letih imeli samo en primer vandalizma (Dominkuševa ulica), kjer je šlo za poškodovanje in vlom v parkomat. Denar se pri tem ni odtujil, škode pa je bilo za cca. 2.000 €.

Nekaj vandalizma se občasno beleži na urbani opremi (prevrnjeni koši za smeti, kesoni in klopi) in na poškodovanih avtobusnih postajah, vendar se to sistematično (koliko in kdaj) ne beleži."