Ulica Borcev za severno mejo bo obnovljena letos. Foto: Radio Maribor/Andreja Dobaj, poslušalka
Ulica Borcev za severno mejo bo obnovljena letos. Foto: Radio Maribor/Andreja Dobaj, poslušalka

Po predvolilni napovedi mariborskega župana Saše Arsenoviča, da bo občina pripravila celovit projekt obnove propadajočih cestišč, zbirajo v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih sezname zahtev. Občina bo osnutek programa predvidoma predstavila v drugi polovici leta, opozarja pa, da bo najtežje priskrbeti denar.

Zaradi večletnih premajhnih vlaganj propada več kot 700 kilometrov mariborskih cest hitreje, kot jih obnavljajo. Podžupan Samo Peter Medved:

"Stroka pravi, da je na voziščih poseg potreben vsakih 10 let, po 20-ih pa rekonstrukcija. Tega standarda definitivno ne dosegamo."

Občina je pred leti ocenjevala, da bi za obnovo vseh cest potrebovala okoli 10 milijonov evrov. Po ocenah je ta znesek zdaj dvakrat višji:

"Sistemskih virov financiranja s strani države nimamo. Občina je podfinanciranja, pridružila pa se nam je še inflacija, podražitve plač, mateialov ..."

Osnutek programa bodo predstavili v drugi polovici leta, letošnje vzdrževalne projekte pa izvedli v dosedanjih okvirih. V predlogu proračuna, ki ga bo mestni svet potrjeval prihodnji teden, za to namenjajo blizu 700 tisočakov:

"Največ posegov bo v Kamniški grabi, kjer se izvaja gradnja kanalizacije. Obnovili bomo tudi Pohorsko cesto, križišče Focheve in Celjske, poseg v Rošpoh - delu, del Radvanjske ceste, Ulico Borcev za severno mejo, Šentiljsko cesto in cesto v Trčovi."

Z 2,1 milijonskim kreditom pa bodo celovito obnovili še Medvedovo in Koseskega ulico.

Več pa v oddaji:

Prenova cest - stanje v mestnih četrtih Radvanje, Studenci in Magdalena