Foto: Radio Maribor/Jurij Denac
Foto: Radio Maribor/Jurij Denac

Poslušalec nam je poslal pobudo o neurejeni ulici na Pobrežju:

»Nekatere ulice v Mariboru so še vedno premalo osvetljene. Problem imamo v Zdravkovi na Pobrežju, kjer so sicer postavljene 3 luči, vendar preveč zgoščeno, to pomeni da ostaja 90 procentov ceste v temi. Ulica je tik ob osnovni šoli Draga Kobala, kar v zimskih mesecih močno znižuje varnost otrok ki hodijo v šolo. Zraven tega pa je še dodaten problem, ker ni pravilne ureditve prometa in ker vedno več staršev otroke vozi do šolskih vrat nastajajo zastoji. In nevarne situacije.«

Na občini odgovarjajo:

"Na območju OŠ Draga Kobala je postavljenih deset svetilk javne razsvetljave, od tega tri v Zdravkovi ulici. Načrtujemo, da bomo v prvi fazi zamenjali svetilke javne razsvetljave in izboljšali osvetljenost prometnih površin ter izvedli energetsko in okoljsko sanacijo sistema javne razsvetljave. Kasneje pa bomo načrtovali tudi širitev omrežja. Trenutno točna časovnica še ni znana, pri urejanju javne razsvetljave pa bo prioriteta urejanje najbolj prometnih cest oziroma energetsko najbolj potratnih svetilk."