Sedež mestne četrti Studenci. Foto: Mestna občina Maribor
Sedež mestne četrti Studenci. Foto: Mestna občina Maribor

Prebivalci mariborske mestne četrti Studenci si že dolgo želijo dom krajanov. Tam namreč deluje 17 društev, ki za izvajanje dejavnosti nimajo primernih prostorov. Zaradi novogradenj se število prebivalcev in potencialnih članov društev še povečuje in predstavniki civilne pobude se bojijo, da bodo Studenci postali spalno naselje brez vsebine.

Na Studencih deluje 17 društev, med drugim na področjih športa, gasilstva, kulture, čebelarstva, taborništva in turizma. Najstarejše deluje že 102 leti, pravi vodja civilne pobude in predsednica kulturnega društva Rozika Ogorevc:

"Ni možnosti, da bi bila kakšna dvorana, da bi lahko pripravili kulturne dogodke za vse krajane. Celo predsednik mestne četrti ne more sklicati zbora, da bi občanom kaj pojasnil, ker prostora ni. To lahko stori samo tam pod milim bogom, če je lepo vreme, pod Lipo na Erjavčevi 43. Drugega ni."

Med drugim potrebujejo prireditveno dvorano, razstavišče in atelje, tja pa bi se lahko preselila tudi knjižnica. V preteklosti sta zamrla dva skoraj uresničena načrta: v Erjavčevi ulici in pri Domu pod gorco. V pobudi želijo, da bi dom krajanov zgradili v Erjavčevi, sedež mestne četrti v Šarhovi ulici pa prodali. Rešitev pripravlja tudi projektna ekipa sveta mestne četrti, pravi predsednik sveta Janez Šauperl:

"Če bi želeli vse to narediti, bi potrebovali trikrat večjo površino in trikrat večji objekt, kot je bil predviden in kot je predviden. Verjetno se bomo morali nekako zadrževati v možnih okvirih. Vsekakor pa se meni zdi zelo pomembno, kako bomo financirali takšno izvedbo."

Člani iniciative so ekipo sicer zapustili z očitki o prepočasni aktivnosti, si pa oboji želijo sodelovanja in so se z občinskim vodstvom že sestali. To bi naj studence spet obiskalo marca.

Pojasnjujejo pa:

Na sestankih vodstva MO Maribor z vodstvom MČ Studenci v preteklem letu je bilo govora tudi o možnih lokacijah za urbano središče kraja, katerega del bi bil tudi dom krajanov. Vizija vodstva MO Maribor je, da se v prihodnosti vsaki MČ in KS uredi t.i. urbano središče. V MČ Studenci je lokacijo na Erjavčevi ulici 43 vodstvo MČ Studenci prepoznalo kot primerno (možnost novogradnje ali dozidave objekta). Na sestankih se je vodstvo MO Maribor z njimi dogovorilo, da pripravijo seznam vsebin, ki bi jih želeli umestiti v ta objekt, kar bo osnova za pripravo idejne osnove."

Več v oddaji:

Civilna pobuda mestne četrti Studenci obuja prizadevanje za ureditev doma krajanov