Foto: Radio Maribor/Bratko Zavrnik
Foto: Radio Maribor/Bratko Zavrnik

Poslušalka nas je opozorila na problematično stanje kolesarskih poti na Gosposvetski cesti.

Odsek med Fontano in Štukom je ponoči slabo osvetljen in zelo temen, kar povzroča težavo tudi ob uporabi kolesarskih luči.

Dele kolesarske steze med Vrbansko in Turnerjevo pa so razbrazdale korenine, zaradi česar je tam velika nevarnost padca.

Vprašanja smo poslali tudi na občino, kjer odgovarjajo:

"Redna vzdrževalna dela na delu kolesarske steze na Gosposvetski cesti, ki je poškodovana zaradi korenin dreves, bo vzdrževalec javnih prometnih površin pregledal in uredil v okviru rednih nalog in plana leta 2023, predvidoma do maja 2023.

Na Gosposvetski cesti med bencinskim servisom in Fontano je obstoječa javna razsvetljava umeščena na ločnih kandelabrih, vendar še s starimi sijalkami. V tem letu je predvidena delna posodobitev javne razsvetljave z novimi LED svetilkami, kar pa je odvisno od sprejetja proračuna ter uspešno izvedenih postopkov javnega naročila za izbiro izvajalca. Zamenjava je tako predvidena v drugi polovici leta 2023."