Foto: Radio Maribor/Irena Senekovič, poslušalka
Foto: Radio Maribor/Irena Senekovič, poslušalka

Poslušalka nas je opozorila, da je pri križu na Stolnem vrhu v Mariboru nekdo odložil stare salonitne kritine. Opozarja, da ležijo v neposredni bližini priljubljene sprehajalne poti in bi lahko predstavljale nevarnost za sprehajalce in živali.

Vprašanja smo poslali tudi na Inšpekcijo Republike Slovenije za okolje, kjer odgovarjajo: "V inšpekcijskem postopku, ki je bil uveden zaradi azbestne kritine, odložene na parceli v k. o. Orešje je bilo ugotovljeno, da je neznana oseba na Stolnem vrhu odložila okoli 2 m3 odpadne azbestno cementne kritine. Osebe, ki je odpadek nezakonito odložila v naravi ni bilo mogoče odkriti zato je bilo lastniku zemljišča – osebi zasebnega prava z odločbo odrejeno, da odpadke odstrani ter zagotovi njihovo obdelavo. Odpadke mora odstraniti do 1. 4. 2023."